[Vertrouwelijke Vernietiging] Papier & Karton

Als bedrijf of gemeente genereert u al snel veel papier, maar wat doet u ermee als het niet meer bruikbaar is? Veolia heeft jarenlange ervaring met het op een duurzame manier inzamelen, sorteren en verwerken van papier tot grondstof van de toekomst.

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons allemaal op een andere manier om te gaan met afvalstromen. Onze doelstelling? Samen met u te komen tot een circulaire economie, waarbij materialen en producten op duurzame wijze worden geproduceerd, gebruikt en verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

 

Wij regisseren het hele proces: van inzameling van uw materialen en producten tot het op een verantwoorde manier recyclen of vernietigen ervan. Om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten op het gebied van circulaire economie, recycling & vertrouwelijke vernietiging

De wens om afvalstromen te reduceren, duurzamer af te voeren en weer een nuttige toepassing te geven heeft zich vertaald in Wisselbekers: hét duurzame totaalconcept voor het leveren en afvoeren van drinkbekers.
Oplossing
Papier en karton recycling, het proces van afval naar grondstof.
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
Oplossing
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van grondstoffen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen.
Wij verzorgen complexe buitenbedrijfstellingen, schrootverwerking en assetrecuperatie voor u verzorgen. We recyclen de materialen en brengen deze opnieuw in de circulaire economie.
Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de verwerking van uw textiel? Veolia zoekt voor u de meest duurzame oplossing. Wij organiseren de inzameling, sortering en verwerking van textiel tot grondstof van de toekomst.
Oplossing
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Oplossing
Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Oplossing
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals textiel. Zo weet u zeker dat uw oude bedrijfskleding niet meer wordt gebruikt. 
Oplossing
Wij organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen tot en met het op een verantwoorde manier recyclen om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.