[Energietransitie] Warmte- en Koudenetwerken

Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken.

Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken. Veolia is in sommige gevallen eigenaar van deze netwerken maar beheert, monitort en onderhoudt ook netwerken in opdracht van lokale overheden of private partijen (bedrijvenparken, fabrieksterreinen, exploitatiebedrijven.


Eenvoudig en Veilig!

Warmte- en koudenetwerken optimaliseren het comfort binnen de leefomgeving van een woning of gebouw. Het feit dat er geen brandbare of chemische materialen opgeslagen worden in gebouwen en gassen niet in decentrale oplossingen worden ingezet elimineert risico's. Daarnaast zijn de compacte systemen makkelijk te installeren in elk type gebouw.


Voor warmte- en koudenetwerken is er een keuze uit verschillende brandstoffen.

Geoptimaliseerde systemen uitgerust met warmte(krachtkoppeling) installaties kunnen gebruik maken van verschillende soorten brandstoffen:

 • Fossiele brandstoffen
 • Alternatieve energiebronnen zoals;
  • Geothermale energie
  • Restwarmte terugwinning
  • Biomassa of andere reststromen

Voordeel

Levensduur en gebruikersgemak zijn bewezen kwaliteiten van warmte-en koudenetwerken. Veolia streeft ernaar zoveel mogelijke alternatieve brandstoffen in te zetten bij opwek van warmte voor haar warmtenetwerken met als doel haar milieu impact te verbeteren zonder verlies van comfort en continuïteit. 

 

Onze uitdagingen

 • Garanderen van een betrouwbare levering van warmte.
 • Verbeteren betrouwbaarheid systeem en veiligheid van het gekoppelde gebouw en zijn bewoners.
 • Verbeteren energieverbruik als onderdeel van een energiebesparingstrategie.
 • Optimaliseren van installaties en educatie verbruiker.
 • Verminderen van uitstoot van broeikas gassen.

Veolia heeft veiligheid en gezondheid hoog op de agenda staan. We willen dat onze medewerkers veilig kunnen werken en leveren hier de juiste tools voor, maar ook dat zij goed opgeleid en geïnstrueerd om zelf gevaarlijke situaties te herkennen voor henzelf en derden en hier tijdig op anticiperen.

Werken aan warmtenetwerken doet Veolia veelal in onderaanneming van warmte-exploitanten en in samenwerking met andere onderaannemers. In deze technische omgeving heb je met zeer specifieke risico’s te maken.

Om deze reden heeft Veolia de Governance Code ‘Samen Veilig Werken aan Warmte’ ondertekend. Samen met Warmte-exploitanten en aanverwante technische dienstverleners werken wij aan informatie campagnes rondom specifieke thema’s rondom het veilig werken aan warmte-installaties.

Diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren.
Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.
Oplossing
Veolia biedt maatwerkoplossingen voor het verantwoord opwekken van energie.