Energieoplossingen voor industriële klanten

Veolia biedt verantwoorde energieoplossingen.

Veolia biedt maatwerkoplossingen voor het verantwoord opwekken van energie. Bijvoorbeeld door de inzet van biomassa en bijproducten. Onze kracht ligt in de manier waarop we onze technische en innovatiecapaciteit als het gaat om water, afval en energie in de strijd inzetten om waarde te creëren voor onze industriële klanten.

 

 

Vermindering van de vraag naar energie en water van productiefaciliteiten, vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, zorgen dat productieprocessen en -capaciteit voldoen aan de strengste milieu-, kwaliteits- en regelgevingsnormen en tegelijkertijd iets doen tegen de stijgende bedrijfskosten zijn slechts een paar van de uitdagingen waarmee de industrie elke dag te maken krijgt. 

Daarnaast kunnen we helpen bij het ontwikkelen van oplossingen voor onze klanten, om zoveel mogelijk waarde terug te winnen uit hun gehele productiecyclus, bijvoorbeeld door bijproducten zelf te gebruiken.

We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. We hebben onze klanten niet alleen geholpen bij het verlagen van hun jaarlijkse productiekosten maar daarnaast ook met hun duurzaamheidsdoelen, door het hergebruik van het bijproduct van het productieproces als brandstof voor het genereren van energie ter plaatse en, door het hergebruik van restwarmte ter plaatse of voor stadsverwarming.
 
Dit alles wordt gedaan naast het onze klanten van dienst zijn om te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen en zich houden aan de voorwaarden van hun milieuvergunningen en veiligheidsnormen. Het toepassen van een holistische benadering van milieu-impact leidt tot besparingen die Nederlandse producenten dan kunnen gebruiken om te investeren in hun kernprocessen en groei, terwijl ze daarnaast consistente verbetering bereiken van hen prestaties op het gebied van duurzaamheid.
 

 Industrieterreinen

Veolia levert een scala van diensten aan klanten die zijn gevestigd op het industrieterrein Kleefse Waard in Arnhem en ook aan klanten op het industrieterrein Heerlen. De diensten variëren van de levering van koeling, perslucht, gedemineraliseerd water, gas en elektriciteit, afvalwaterbehandeling en stoom. Door samen te werken met onze klanten ter plaatse en met de eigenaars van de industrieterreinen streven we ernaar om meer duurzame oplossingen te leveren.
 

Samen werken aan efficiency en duurzaamheid. Veolia biedt maatoplossingen voor het beheren van deze verantwoordelijkheden en risico’s, maar onze werkelijke kracht ligt in de manier waarop we onze technische en innovatiecapaciteit als het gaat om water, afval en energie in de strijd werpen om waarde te creëren voor onze industriële klanten.


Wie zijn onze klanten? 

Publieke en private sector, industriële bedrijven en havenbedrijven.
 


Energie efficiëntie
 

 


Voordelen voor onze klanten
 

Verlaag uw CO2-voetafdruk

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Veolia's diensten op het gebied van energie transitie
 

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren.
Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.