Recycling organisch afval

Organisch afval

Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

 

We zetten afval om in energie

Wereldwijd raken onze natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Bij Veolia gebruiken we afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en zo bij te dragen aan een circulaire economie. We zetten afval om in energie en grondstoffen.

Bij Recyfood wordt organisch afval omgezet in een brandstof voor biovergisting. Met deze brandstof wordt zo miljoenen kubieke meters biogas gewonnen dat geschikt is voor het Nederlandse gasnetwerk. Hierdoor hoeven we minder gas op te pompen uit de bodem en hoeven we dit ook niet te importeren. Een uiterst efficiënte manier van gaswinning.

Bij de productie van voeding voor mens en dier ontstaan bijproducten, die hergebruikt kunnen worden in andere processen. Hierbij valt te denken aan organisch restafval dat ontstaat bij het opstarten productie van voeding, tarwevliezen die overblijven na het malen van meel of elk ander restproduct dat bij de verwerking van voedsel overblijft. Maar na de productie kan ook organisch afval ontstaan. Denk hierbij aan producten die afgekeurd zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, over de houdbaarheidsdatum heen zijn en zelfs producten die door de douane in beslag genomen zijn en vernietigd moeten worden. Al het afval dat een organische oorsprong heeft, is onze input voor, uiteindelijk, biogas.

We verwerken zowel onverpakte als verpakte producten. Het spreekt voor zich dat we bij verpakte producten ook kijken naar de recyclebaarheid van de verpakking zelf. Papier, plastic, glas en blik; afval bestaat niet! Ook de verpakking kan hergebruikt worden in de circulaire economie. 

Meer informatie en contact: www.recyfood.nl

Wij regisseren het gehele proces: van inzameling tot het op een verantwoorde manier vernietigen en recyclen van organisch afval. Zo voorziet Recyfood Nederland van duurzaam gas.


Wie zijn onze klanten?

Voedselproducenten, winkelbedrijven, agrarische bedrijven, Overheid


Organisch afvalverzamelen

Voordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

24/7 Transport en verwerking

Ook uw verpakking is grondstof voor recycling


Meer diensten op het gebied van circulaire economie

Oplossing
Papier en karton recycling, het proces van afval naar grondstof.
Oplossing
Veolia is actief in kunststofrecycling. Met name de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige compounds gebaseerd op gerecycled polypropyleen (rPP).
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
Oplossing
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van grondstoffen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen.
Oplossing
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Oplossing
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.