[Energiemonitoring] Hubgrade

De Veolia Hubgrade is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Inmiddels is de Hubgrade in 28 landen actief en leveren deze centra dagelijks een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van CO2 uitstoot en het analyseren van data uit gebouwen en industriële plants voor klanten van Veolia.

Waarom energiemonitoring?

De reden dat Veolia de Hubgrade het kloppende hart van haar gebouwbeheer organisatie heeft gemaakt is eigenlijk heel simpel. Als we geen grip op het energiegebruik van de assets in onze gebouwen en industriële plants hebben, is het vrijwel onmogelijk om onnodig energiegebruik te signaleren en de CO2 uitstoot terug te dringen.

Ieder gebouw is voorzien van één of meerdere aansluitingen voor elektriciteit, gas en warmte. Om het energiegebruik in gebouwen zoveel mogelijk te beperken en installaties waar mogelijk te optimaliseren, is het belangrijk om de energiestromen te volgen en te analyseren. Een toepasselijke uitspraak in de techniek is “meten is weten”. Om energie te kunnen besparen is inzicht in het energieverbruik essentieel.

Niet alleen heeft het besparen van energie invloed op uw maandelijkse kosten. Het geeft u tevens meer inzage in uw bedrijfsprocessen. Wanneer gebruiken we meer of minder energie en wat is hier de reden van? Door het toepassen van energiemonitoring kan onnodig energiegebruik snel worden opgespoord en kunnen mogelijke energiebesparende maatregelen worden geadviseerd.

Alleen door vanuit een centraal punt de energiestromen te monitoren en de gedeelde kennis van en met onze internationale collega’s te combineren, kunnen wij naar dit doel toe werken en onze klanten helpen zo duurzaam mogelijk te worden.

Hubgrade; duurzamer worden door slimme oplossingen.

De Hubgrade en Energiebesparende Maatregelen Lijsten

Daarnaast is het monitoren van energie opgenomen in de Erkende Maatregelen Lijst (EML) voor een groot aantal sectoren en is dus hiermee een wettelijke verplichting vanuit de Nederlandse overheid. Het helpt u dus met het voldoen aan de gestelde wettelijke eisen en het bijdragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Als het energiegebruik van uw gebouw meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per kalenderjaar bedraagt is het volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het uitvoeren van maatregelen uit de erkende Energiebesparende Maatregelen Lijsten (EML) kunt u voldoen aan deze verplichting.

Dat toepassing van energiemonitoring kan bijdragen aan een besparing op het energiegebruik heeft ook onze overheid erkend. Per 1 januari 2018 is het monitoren van energie voor veel ondernemingen zelfs wettelijk verplicht geworden doordat energiemonitoring toegevoegd is aan de lijst van Erkende Energiebesparende Maatregelen (EML).

Het toepassen van een Energie Bewaking Systeem staat inmiddels in zes erkende Energiebesparende Maatregelen Lijsten:

(1) gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen, (2) kantoren, (3) onderwijsinstellingen, (4) sport en recreatie, (5) hotels en restaurants en (6) de detailhandel.

Met het gebruik van het EBS kunt u het bevoegd gezag laten zien dat u voldoet aan de Wet milieubeheer.

Wat maakt de Hubgrade zo effectief?

Door het uitlezen van onze slimme meters op klantlocaties ontvangen wij continu een stroom van data binnen met betrekking tot het energieverbruik van het gebouw of industriële plant. Deze data wordt vervolgens door onze analisten op de Hubgrade geanalyseerd, gebenchmarkt en verwerkt tot een rapportage en een mogelijk besparingsplan die met de klant en onze medewerkers op locatie wordt gedeeld.

Door deze energie rapportages en besparingsplannen te delen met onze medewerkers op locatie kunnen wij veelal zonder investering gelijk optimalisaties direct uitvoeren. Voor mogelijke besparingeningreep waarbij wel een investering benodigd is zullen wij met de klant in gesprek treden en ons advies uitgebreid toelichten en kijken naar de mogelijkheden om deze zo efficiënt mogelijk toe te passen.

Ook is het mogelijk om vanuit de Hubgrade de luchtkwaliteit (temperatuur en relatieve vochtigheid) te meten waardoor u meer grip krijgt op uw binnenklimaat en dus de kans op verspreiding van ziektes en virussen minimaliseert. Uiteraard volgt er een automatische melding bij onder of overschrijding van de ingestelde alarmwaarden.

Aanpak volgens Veolia

Alleen het monitoren van het energiegebruik levert nog niet automatisch een energiereductie op. Veolia werkt volgens het onderstaande stappenplan:

Stap 1

De eerste stap is het inzichtelijk maken van het huidige en historische energiegebruik door toepassing van energiemonitoring. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zullen de specialisten van Veolia per aansluiting een passende oplossing (meetbedrijf/ODA of eigen energiemeting) realiseren om de energiegebruiksdata te exporteren naar het energiemonitoringscentrum van Veolia. Een koppeling van uw Gebouw Beheer Systeem (GBS) en ons volledig cloud based Beheer op Afstand (BoA) platform biedt extra mogelijkheden om uw installaties 24/7 op afstand te bewaken en indien nodig te bedienen.

Stap 2

Stap twee is het analyseren van het energiegebruiksdata eventueel in combinatie met het uitvoeren van een energieaudit op locatie. Op basis van de analyse van de gegevens volgt het opstellen van haalbare energiebesparende maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Uiteraard worden de Erkende Energiebesparende Maatregel hierin niet vergeten. Niet altijd dient er direct fors geïnvesteerd te worden in fysieke energiebesparende maatregelen. Veelal kan met gedragsverandering of het aanpassen van (klimaat)instellingen ook een behoorlijke energiebesparing worden bereikt. Veolia biedt middels dashboards het energiegebruik eventueel in combinatie met op uw locatie.

Stap 3

Stap drie is het volgen en bewaken van de genomen maatregelen en de bijbehorende doelstelling middels een duidelijke en uitgebreide energierapportage. Indien nodig zal er bij afwijkingen (drift) van het energiegebruik actie worden ondernomen door de Veolia specialisten. Indien mogelijk worden (klimaat)instellingen op afstand of op locatie aangepast.

Stap 4

Stap 4 is een Energie Prestatie Contract (EPS) en is de meest verregaande stap met als doel het energiegebruik gegarandeerd en blijvend te reduceren. Een Energie Prestatie Contract (EPC), waarin de beoogde energiebesparing gegarandeerd contractueel vastgelegd in een onderhoud- en energieprestatie contract, behoort ook tot de activiteiten van Veolia.

Hoe kan Veolia ook u helpen uw energiegebruik te reduceren?

De Hubgrade is de naam van het state of the art energiemonitoringcentrum van Veolia gevestigd in het hoofdkantoor te Schiphol-Rijk. Hier wordt 24/7 het energiegebruik van de eigen kantoren en industrieparken van Veolia maar ook van vele gebouwen van onze klanten succesvol door diverse energiespecialisten gevolgd, bewaakt en geanalyseerd.

Diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.