Circulaire economie

Wij werken samen met onze klanten om te komen tot een circulaire economie, waarbij materialen en producten op een duurzame wijze worden geproduceerd, gebruikt en verwerkt tot nieuwe grondstoffen. 

Samen naar een circulaire economie
Wij regisseren het hele proces: van inzameling van materialen en producten tot het op een verantwoorde manier recyclen of vernietigen ervan. Om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.

Ook zorgen wij dat materialen, zoals archief, digitale datadragers en ziekenhuismateriaal op een vertrouwelijke manier vernietigd worden. Meer weten over vertrouwelijke vernietiging

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons allemaal op een andere manier om te gaan met afvalstromen.

 


 


Onze diensten op het gebied van de circulaire economie
 

Solution
Wij recyclen papier en karton en brengen het materiaal terug in de circulaire economie
Solution
Onze productielocatie in Nederland is gevestigd in Vroomshoop. Jaarlijks wordt op duurzame wijze meer dan 47.000 ton PP-recyclaat geproduceerd.
Returnity maakt bedrijven en kantoren afvalvrij. Returnity is de aanjager van een bedrijvennetwerk waarin duurzame organisaties praktisch in staat worden gesteld om een afvalvrije wereld concreet te maken. 
Solution
Wij verwerken materialen Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Solution
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
Solution
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van hulpbronnen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen. 
Solution
De wens om afvalstromen te reduceren, duurzamer af te voeren en weer een nuttige toepassing te geven heeft zich vertaald in Wisselbekers: hét duurzame totaalconcept voor het leveren en afvoeren van drinkbekers.
Wij verzorgen complexe buitenbedrijfstellingen, schrootverwerking en assetrecuperatie voor u verzorgen. We recyclen de materialen en brengen deze opnieuw in de circulaire economie.
Solution
Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de verwerking van uw textiel? Veolia zoekt voor u de meest duurzame oplossing. Wij organiseren de inzameling, sortering en verwerking van textiel tot grondstof van de toekomst.
Solution
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Solution
Wij organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen tot en met het op een verantwoorde manier recyclen om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.
Solution
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.