Cookie Notice

Deze Cookie Notice (de "Cookie Notice") voorziet u van de informatie die u nodig heeft om te begrijpen hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website www.veolia.nl en één van de pagina's bezoekt, bijvoorbeeld: www.veolia.nl/nl/werken (hierna genoemd "deze website" of "onze website").

"Cookie Notice" betekent het Didomi cookie management platform. 

"Cookies" betekent de cookies waarnaar wordt verwezen in Secties 2 en 3 hieronder.

"Wij" betekent Veolia Environnement en het bedrijf waarnaar in Sectie 1 wordt verwezen, al naargelang het geval, handelend als uitgever (de "Uitgever").

"Derde" betekent iemand die niet u of ons is.

"Gebruiker" betekent bezoekers of gebruikers van de website.

"AVG" verwijst naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Deze Cookie Notice kan te allen tijde worden bijgewerkt in geval van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. 

Ons Privacybeleid ("Privacy Policy") kan hier worden geraadpleegd en geeft u meer details over de belangrijkste volgende informatie:

  1. Welke gegevens worden verwerkt door Veolia en voor welke doeleinden?
  2. Beveiliging en gegevensoverdracht buiten de Europese Unie.
  3. Wat uw rechten zijn onder AVG en hoe u deze kunt uitoefenen.

De wettelijke voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden" ook wel "Juridische kennisgeving" genoemd) van onze website kunnen hier worden geraadpleegd.

1. Wie zijn wij en hoe beheren wij onze website? 

Wij beheren onze website [rechtstreeks]. Het type cookies dat we gebruiken en hun respectievelijke doeleinden worden hieronder beschreven.

2. Wat zijn cookies?

Cookies of trackingtechnologieën zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. De cookies zorgen ervoor dat de website u en uw gebruik van de site bij elk bezoek onthoudt.

3. Welke cookies gebruiken we?

3.1 - Strikt noodzakelijke cookies - altijd AAN

Strikt noodzakelijke cookies zijn uitsluitend bedoeld om toegang tot de website mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voor deze cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet (goed) werken. Voor deze cookies is geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig, aangezien ze geen persoonlijk identificeerbare informatie opslaan. 

3.2 - Marketingcookies - altijd UIT tot toestemming 

Marketing cookies maken het mogelijk om:

  • de prestaties van de website te meten;
  • surfproblemen te detecteren;
  • inhoud te organiseren;
  • op anonieme wijze informatie te verzamelen en door te geven om te begrijpen hoe Gebruikers die hiervoor toestemming hebben gegeven omgaan met hun website (bezochte secties en inhoud, pad op de site) om bezoekstatistieken op te stellen en mogelijke fouten op te sporen.

Deze cookies maken het ook mogelijk om na te gaan welke informatie op de website het meest interessant is voor de Gebruiker, om de website aan te passen aan de Gebruiker en de relevantie van de berichten die naar de Gebruiker kunnen worden gestuurd.

De gegevens die door deze cookies worden gegenereerd, hebben betrekking op

  • uw bezoeken aan de website;
  • uw IP-adres om de stad te bepalen waar de verbinding vandaan komt.

3.3 - Voorkeurcookies - altijd UIT tot toestemming 

Voorkeurcookies stellen onze website in staat om u toegang te geven tot gepersonaliseerde inhoud of gerichte reclame, afhankelijk van uw toestemming. 

De Uitgever kan ook gebruik maken van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden om Gebruikers in staat te stellen de inhoud van de website te delen op hun sociale netwerken of anderszins accounts te volgen op sociale netwerken. Dit zijn in het bijzonder de share button (addThis, Social Media als LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook en Instagram) en video's gepubliceerd op de Website (YouTube). 

De bovengenoemde cookies voor sociale netwerken worden beheerd door de uitgever van de website van het sociale netwerk. De Gebruiker wordt geadviseerd het cookiebeleid van de bovengenoemde sociale netwerken op de desbetreffende websites te lezen: 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/x-cookies

YouTube: https://policies.google.com/privacy 

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

Als u hiermee instemt, kunnen deze derden uw browsegegevens verzamelen en de via hun cookies verzamelde gegevens gebruiken voor doeleinden die zij hebben vastgesteld in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. 

4. Inventaris van cookies

U kunt onze inventarislijst van cookies hier bekijken:

NaamDomeinDoelLooptijd
AUTHSSLveolia.nlIndicates that the HTTPS version of this page should be used. Will be available for logged-in users.23.15 days
Drupal.tableDrag.showWeightveolia.nlThis cookie helps with consistent navigation of tabbed pages and forms across a range of different browsers. It is set when you use pages where information appears in tabbed format.365 days
SESS*\SSESS*veolia.nlThis cookie is used to manage your login session23.15 days
JSESSIONIDnr-data.netNew Relic hosting monitoringsession
cf_clearance 
__cfruid 
catch 
cf_chl_2 
cf_chl_rc_ni 
__storage_test__
veolia.nlCloudflare security token12 months 
session 
session 
1 hour 
1 hour 
session
has_jsveolia.nlUsed by Drupal to detect if JavaScript is enabledsession
didomi_token 
didomi_token 
euconsent 
euconsent
veolia.nlConfirms that a decision on cookies has been made 
Provides details about the categories of cookies accepted and refused
6 months 
session 
session 
session
_bey_idveolia.nlAnalytics compliant with the CNIL13 months
ln_orveolia.nlRecords statistical data on the behavior of Internet users on the website. Used for internal analysis by the website operator.1 day
NID
ID
test_cookie
www.google.com_/pagead/1p-user-list/
veolia.nlGoogle Advertising marketing cookies 6 months
12 months
1 day
session

euconsent-v2_2496

_gcl_au

veolia.nlGoogle Adsense. To store and track conversions.1 month
rc::a 
rc::b 
rc::c
veolia.nl 
recyfood.nl
Google reCaptchasession 
session
LAST_RESULT_ENTRY_KEY 
LogsDatabaseV2:{id} 
__sak 
__sak 
TESTCOOKIESENABLED 
VISITOR_INFO1_LIVE 
YSC 
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY 
YtIdbMeta#databases#undefined 
yt.innertube::nextId 
yt.innertube::requests
veolia.nlAdvertising targeting cookies/ Enabling the Youtube feature to play videos on the sitesession 
session 
session 
session 
0 day 
6 months 
session 
session 
session 
session 
session
_garecyfood.nlGoogle Analytics2 years
wpEmojiSettingsSupportsrecyfood.nlsave browser specificationssession
et-pb-recent-items-colorsrecyfood.nlControlling features across multiple pagespermanent
Google Fonts APIrecyfood.nlretrieves the user's IP addressexpires directly

 


 

5. Wat is de maximale looptijd van cookies ?

5.1 Cookie bewaartermijnen

Cookies mogen maximaal dertien (13) maanden worden bewaard vanaf de datum van toestemming van de Gebruiker. De bewaartermijnen voor elke cookie worden hierboven beschreven.

5.2 Bewaartermijnen voor via cookies verzamelde informatie

Wanneer de cookie vervalt, worden de via deze cookies verzamelde gegevens verwijderd of geanonimiseerd, afhankelijk van de aard van de cookie.

De via cookies verzamelde informatie wordt door de Uitgever maximaal 25 maanden bewaard.

6. Hoe kunt u cookies beheren en verwijderen?

6.1 Hulpmiddel voor cookietoestemming

Strikt noodzakelijke cookies kunnen niet worden verwijderd of uitgeschakeld. De technische functionaliteit van onze website is afhankelijk van deze cookies. De Cookie Consent Tool die wij gebruiken, kan geen cookies blokkeren op websites van derden die gelinkt zijn aan onze website, aangezien wij deze websites technisch niet kunnen controleren. 

Met uitzondering van bovenstaande "Strikt noodzakelijke cookies", die niet kunnen worden uitgeschakeld, is voor het plaatsen van alle andere soorten cookies voorafgaande toestemming van de Gebruiker vereist.

Onze Cookie Consent Tool kan worden gebruikt om uw cookievoorkeuren aan te passen. Deze tool registreert in realtime uw cookievoorkeuren en vraagt eenmaal per 6 maanden om toestemming om ervoor te zorgen dat Gebruikers op de hoogte blijven van wijzigingen in ons Cookiebeleid en Privacybeleid. Via de Cookie Consent Tool kunt u beslissen of u Marketing cookies, Voorkeuren cookies in uw terminal wilt plaatsen wanneer u op onze website navigeert.  U kunt cookies ook verwijderen of blokkeren. 

Wanneer de Gebruiker de website voor het eerst bezoekt, wordt een banner met informatie over cookies weergegeven. De Gebruiker kan vervolgens de installatie van de cookiebanner accepteren/deactiveren of weigeren/deactiveren door de daarvoor bestemde vakjes aan te vinken/deactiveren. Met uitzondering van het vakje dat betrekking heeft op strikt noodzakelijke cookies, zijn de andere vakjes standaard niet aangevinkt. Elke deactivering heeft tot gevolg dat het deponeren van de cookies in kwestie wordt geweigerd.

Door verder te surfen op de website of door te klikken op een element van de website, valideert de Gebruiker de installatie van cookies volgens de standaardinstelling.

Als de Gebruiker de opslag van cookies in zijn terminal accepteert, worden de cookies die zijn geïntegreerd in de pagina's en inhoud die hij heeft geraadpleegd tijdelijk opgeslagen in een speciale ruimte van zijn terminal. Ze kunnen alleen door de afzender worden gelezen.

Het weigeren van onnodige cookies kan niet leiden tot een beperking van de toegang tot de Site. Elementen van derden (bijvoorbeeld YouTube) kunnen wel geblokkeerd zijn).

De keuzes van de Gebruiker (toestemming of weigering) met betrekking tot cookies worden gedurende 6 maanden bewaard. Na deze periode wordt de keuze van de Gebruiker opnieuw gevraagd bij een nieuw bezoek aan de website.

De Gebruiker kan op elk moment zijn/haar toestemming intrekken of zijn/haar keuzes met betrekking tot cookies wijzigen door te klikken op de link "Mijn cookies beheren" die toegankelijk is op alle pagina's van de Site.

6.2 Uw browser gebruiken

Om cookies uit te schakelen via uw browser, volgt u de instructies die u gewoonlijk vindt in het menu "Help", "Extra" of "Bewerken" van uw browser. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van een cookie of categorie cookies de cookie niet uit uw browser verwijdert. Hieronder vindt u hoe u cookies van de meest gebruikte browsers kunt beheren:

Waarschuwing:

Uw beslissing om cookies te accepteren of te weigeren is zelf gebaseerd op een of meer cookies. Als u de door onze website geïntegreerde cookies verwijdert, weet Veolia niet meer wat u hebt besloten en moet u de volgende keer dat u een van onze websites bezoekt uw keuze opnieuw maken. U moet uw keuze ook herhalen als u andere browsers of andere apparatuur gebruikt, zoals een tablet of smartphone.

7. Hoe kunt u aanvullende informatie krijgen of uw rechten uitoefenen? 

7.1 Door contact op te nemen met Veolia: 

Voor cookies geïnstalleerd door onze website die van ons afkomstig zijn, nodigt Veolia Gebruikers uit om contact op te nemen met [email protected].

Om uw rechten op de door ons verzamelde gegevens uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de DPO via [email protected].

7.2 Door rechtstreeks contact op te nemen met de verstrekkers

Voor cookies die door onze website worden geïnstalleerd, maar afkomstig zijn van onze Derden, nodigt Veolia Gebruikers uit om rechtstreeks contact op te nemen met de uitgevers via hun websites om informatie te verkrijgen over hun cookies.

Voor het uitoefenen van uw rechten op de gegevens die zijn verzameld via cookies van derden of voor vragen over de verwerking ervan, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde uitgever.