[Energietransitie] Industriediensten

Elke industriële sector eist een benadering die is aangepast aan specifieke behoeften. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd in de specifieke werkomgeving van onze klanten, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.


Onze doelstellingen:

 • Het hoogste haalbare rendement uit uw installaties halen, de kosten beheersen en de energie- of multi-utility levering aanpassen aan uw specifieke behoeften.
 • Maximale beschikbaarheid van uw systemen, zowel wat betreft de continuïteit als de efficiëntie door 24/7 beschikbaarheid van specialisten en bewaking op afstand.
 • Continuïteitsgaranties op benodigde utilities voor uw proces.
 • Het naleven van wet- en regelgeving, veiligheidsstandaarden en waar nodig inbrengen van nieuwe veiligheidsmaatregelen of aanpassingen doorvoeren om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Actief monitoren op uw energie- en waterverbruik. Dit leidt tot een snelle identificatie van mogelijke besparingsmogelijkheden.
 • Waar mogelijk alternatieve brandstoffen en opwekinstallaties voor utility voorziening implementeren om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen en de milieu impact van het industrieterrein of de productiefaciliteit te verlagen.
 • Inzet van reststromen als energiebron, waardoor circulaire systemen ontstaan en het gebruik van fossiele brandstoffen wordt gereduceerd.
 • Levering van alle benodigde Utilities

Binnen Veolia kunnen zich twee situaties voordoen op het gebied van utility levering afvalwaterzuivering.

Veolia is eigenaar

Veolia is eigenaar van de utility centrale en/of de afvalwaterzuiveringsinstallatie en heeft leveringsovereenkomsten met één of meerdere afnemers op een industrieterrein.

Voorbeelden van Veolia in Nederland:

 • IndustriePark de Kleefse Waard in Arnhem (IPKW)
 • C-Mill in Heerlen

Veolia is operator

Veolia heeft een (energie)prestatiecontract met een klant. Alle technische installaties die worden gebruikt voor utility opwek en afvalwaterbeheer en/of -zuivering zijn in eigendom van de klant.

In deze situatie verzorgt Veolia de dagelijkse operatie en het onderhoud van de installaties voor de utilities en het afvalwaterbeheer en/of zuivering.

Beheer van industriële sites

Onze oplossingen verbeteren het beheer van uw industriële site doordat wij de taken die niet direct verbonden zijn met uw kernactiviteiten over te nemen.

Wij bieden:

 • Het opwekken en leveren van alle benodigde utilities voor uw terrein of proces.
 • Optimaal beheer van uw ketelhuizen, HVAC installaties en andere specifieke technische installaties die benodigd zijn binnen uw productielocatie.
 • Aanvullende Multitechnische diensten: Een goed beheer van uw systemen en processen dankzij competitieve en milieuvriendelijke oplossingen, aangepast aan uw specifieke activiteiten en wensen.
 • Verbetering van uw concurrentievermogen door middel van flexibiliteit en kwaliteit doordat wij het beheer en onderhoud van uw gebouwen en technische installaties volgens een prestatiecontract uitvoeren.
 • Energiemonitoring en ondersteunen u bij verplichtingen ten aanzien van wet- en regelgeving.

Bekijk in deze presentaties al onze diensten:

Samenwerking

Veolia biedt haar klanten een samenwerking aan die rekening houdt met strategische belangen en die permanent worden aangepast aan het verloop van de activiteiten. In de meeste gevallen plaatsen wij een team op uw eigen site waardoor onze technici in staat zijn zich continu aan te passen aan uw behoeften en kunnen meebewegen in uw activiteiten. De samenwerking is gebaseerd op een resultaatgerichte overeenkomst waarin alle aspecten van de aangeboden dienstverlening wordt vastgelegd en regelmatig wordt gemeten.

Meer diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia biedt maatwerkoplossingen voor het verantwoord opwekken van energie.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.
Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren.