[Energietransitie] Gebouwenbeheer

Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties. Wij bieden technologische oplossingen die de duurzaamheid verbeteren en die zorgen voor een gezonde werkomgeving.

Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud aan gebouwgebonden technische installaties. Binnen Veolia Gebouwenbeheer werken we met ongeveer 250 collega’s door heel Nederland. Afhankelijk van uw contract of situatie zal er een Veolia team bij u op de locatie aanwezig zijn of wordt uw gebouw via een mobiel team onderhouden.

 

Veolia is flexibel en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren. Doordat Veolia naast gebouwenbeheer ook nog andere activiteiten uitvoert in Nederland kan er naar een breed scala van technologische en circulaire oplossingen gekeken worden op het gebied van installaties, energie, water en afval.

Comfort in gebouwen

Een goed klimaat in uw gebouw is belangrijk voor de prestaties van uw medewerkers en het welzijn van uw klanten. Op basis van de overeengekomen contractvorm, onderhouden, beheren wij al uw technische installaties in uw gebouw (kantoor, onderwijscomplexen, winkelcentrum, hotel, zorginstellingen, gemeentelijke objecten) en zorgen wij voor een goed comfort.

 

Veiligheid van uw klanten en medewerkers

Een goede, veilige en gezonde leefomgeving in uw gebouw voor uw medewerkers en klanten is wat Veolia u garandeert door het onderhoud van de technische installaties, het volgen van de wet- en regelgeving, inspectie en advies.

Naast onze dagelijkse werkzaamheden staan wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u paraat om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Beheersing van de kosten

Veolia kan u helpen bij het verminderen van de kosten door onder andere:

  • Het reduceren van het energiegebruik
  • Het minimaliseren van onderbrekingen en verstoringen
  • Het onderhoud uitvoeren wanneer dit nodig is
  • Het voorkomen van onverwachte vervangingen

Naast het verzorgen van een veilige en gezonde leefomgeving in uw gebouw kan Veolia u ook financieel ondersteunen met het realiseren van besparingen.

Projectvoorbeeld

Nationale Nederlanden
Samen met Nationale Nederlanden heeft Veolia Gebouwenbeheer in twee van haar locaties (Haagse Poort & Delftse Poort) de volledige renovatie en verduurzaming van de kantoren gerealiseerd volgens het “Zero Waste” concept. Dit betekent dat alles wat is weggehaald ofwel is geoogst bij de ontmanteling een nieuwe bestemming heeft gekregen bij de nieuwe inrichting en/of een recycle bestemming heeft gekregen bij een grondstoffenproducent.

Daarnaast zijn er bij de nieuwe inrichting materialen ingezet die volledig gemaakt zijn van gerecycled materiaal en is meubilair waar mogelijk hergebruikt. Leveranciers zijn hier speciaal op geselecteerd. Er is dus ook sprake van een duurzaam inkoopproces.

Ook zijn de kantoorafdeling volledig heringericht vanuit het WELL principe. De inrichting van gebouwen wordt gebaseerd op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gebouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er drinkwaterpunten moeten zijn binnen een bepaalde afstand van werkplekken en/of dat het binnenklimaat vrij lokaal middels klimaatzones (per bureaugroep bijvoorbeeld) kan worden geregeld.

Veolia Gebouwenbeheer heeft de volledige renovatie begeleid met inzet van zowel eigen collega’s als met de hulp van gespecialiseerde onderaannemers. Je moet hierbij denken aan de bouwkundige elementen, werktuigbouwkundige en elektrotechnische elementen. De samenwerking met onze opdrachtgever Nationale Nederlanden, maar ook met de leveranciers en onderaannemers is van groot beslag geweest om deze projecten tot een succes te maken.

Wet- en regelgeving

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gestuurd op energiemaatregelen en het reduceren van energie- en waterverbruik binnen de gebouwen. Veolia kan u bijstaan in het verzorgen van de benodigde rapportages, maar ook meekijken en meedenken over technologische of procesmatige oplossingen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

 

Samenwerking/Partnerschap

Op basis van een goede en transparante samenwerking voor de lange termijn kunnen wij samen met u werken aan betere resultaten van uw technische installaties en anticiperen op uw vragen en wensen voor de toekomst.

Diensten

Energiemonitoring (Hubgrade)
Veel bedrijven willen tegenwoordig duurzaam opereren, hier hoort natuurlijk ook een duurzame huisvesting bij. Veolia biedt, met behulp van de Hubgrade, energiemonitoring en energiemanagement aan.

Ook vraagstukken rondom waterverbruik, afvalwaterbeheer en recycling kunnen worden toegevoegd aan de bestaande dienstverlening. Door middel van analyses kunnen we verbetermogelijkheden identificeren en doorvoeren, zodat u stap voor stap een duurzamer gebouw krijgt en dat het comfort van de gebruikers gewaarborgd blijft. Ook kan deze analyse een positieve bijdrage leveren aan uw Onderhoudsplan.

Meerjaren Onderhoudsplan ((D)MJOP)
Om uw installaties optimaal te onderhouden en uitval te minimaliseren is het van groot belang om een onderhoudsplan op te stellen op basis van een risico analyse (bijvoorbeeld FMECA).

Daarnaast kijken wij naar de vervangingsmomenten van de installaties en de terugverdientijden. Naast dat dit de continuïteit waarborgt, zorgt het er ook voor dat u toekomstige kosten goed in beeld heeft en voor uw jaarbegrotingen de juiste beslissingen kunt nemen. Binnen Veolia hebben we experts die u daarbij kunnen helpen en u graag van dienst zijn.

Contractvormen
Binnen Veolia bestaan er verschillende contractmodellen. Elk contract zal, in overleg met u, op maat gemaakt worden.
  • Standaardcontract Beheer & Onderhoud E- & W-installaties (Inspanningscontract)
  • Maincontracting - Prestatie/resultaat contract (op basis van FMECA, NEN 2767, TCO)
  • Totale Waarborg
  • Energieprestatiecontract (ESCo)
  • Aanvullende diensten: Energiemonitoring, klantenportaal, energie audits, energie labeling, conditiemetingen, asset management, etc.

Meer diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.