[Energietransitie] Gebouwenbeheer

Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.

Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud aan gebouwgebonden technische installaties. Binnen Veolia Gebouwenbeheer werken we met ongeveer 250 collega’s door heel Nederland. Afhankelijk van uw contract of situatie zal er een Veolia team bij u op de locatie aanwezig zijn of wordt uw gebouw via een mobiel team onderhouden.

 

Veolia is flexibel en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren. Doordat Veolia naast gebouwenbeheer ook nog andere activiteiten uitvoert in Nederland kan er naar een breed scala van technologische en circulaire oplossingen gekeken worden op het gebied van installaties, energie, water en afval.

Comfort in gebouwen

Een goed klimaat in uw gebouw is belangrijk voor de prestaties van uw medewerkers en het welzijn van uw klanten. Op basis van de overeengekomen contractvorm, onderhouden, beheren wij al uw technische installaties in uw gebouw (kantoor, onderwijscomplexen, winkelcentrum, hotel, zorginstellingen, gemeentelijke objecten) en zorgen wij voor een goed comfort.

 

Veiligheid van uw klanten en medewerkers

Een goede, veilige en gezonde leefomgeving in uw gebouw voor uw medewerkers en klanten is wat Veolia u garandeert door het onderhoud van de technische installaties, het volgen van de wet- en regelgeving, inspectie en advies.

Naast onze dagelijkse werkzaamheden staan wij 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u paraat om eventuele storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Beheersing van de kosten

Veolia kan u helpen bij het verminderen van de kosten door onder andere:

  • Het reduceren van het energiegebruik
  • Het minimaliseren van onderbrekingen en verstoringen
  • Het onderhoud uitvoeren wanneer dit nodig is
  • Het voorkomen van onverwachte vervangingen

Naast het verzorgen van een veilige en gezonde leefomgeving in uw gebouw kan Veolia u ook financieel ondersteunen met het realiseren van besparingen.

Wet- en regelgeving

Vanuit de overheid wordt er steeds meer gestuurd op energiemaatregelen en het reduceren van energie- en waterverbruik binnen de gebouwen. Veolia kan u bijstaan in het verzorgen van de benodigde rapportages, maar ook meekijken en meedenken over technologische of procesmatige oplossingen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen.

 

Samenwerking/Partnerschap

Op basis van een goede en transparante samenwerking voor de lange termijn kunnen wij samen met u werken aan betere resultaten van uw technische installaties en anticiperen op uw vragen en wensen voor de toekomst.

Diensten

Energiemonitoring (Hubgrade)

Veel bedrijven willen tegenwoordig duurzaam opereren, hier hoort natuurlijk ook een duurzame huisvesting bij. Veolia biedt, met behulp van de Hubgrade, energiemonitoring en energiemanagement aan.

Ook vraagstukken rondom waterverbruik, afvalwaterbeheer en recycling kunnen worden toegevoegd aan de bestaande dienstverlening. Door middel van analyses kunnen we verbetermogelijkheden identificeren en doorvoeren, zodat u stap voor stap een duurzamer gebouw krijgt en dat het comfort van de gebruikers gewaarborgd blijft. Ook kan deze analyse een positieve bijdrage leveren aan uw Onderhoudsplan.

Meerjaren Onderhoudsplan ((D)MJOP)

Om uw installaties optimaal te onderhouden en uitval te minimaliseren is het van groot belang om een onderhoudsplan op te stellen op basis van een risico analyse (bijvoorbeeld FMECA).

Daarnaast kijken wij naar de vervangingsmomenten van de installaties en de terugverdientijden. Naast dat dit de continuïteit waarborgt, zorgt het er ook voor dat u toekomstige kosten goed in beeld heeft en voor uw jaarbegrotingen de juiste beslissingen kunt nemen. Binnen Veolia hebben we experts die u daarbij kunnen helpen en u graag van dienst zijn.

Contractvormen

Binnen Veolia bestaan er verschillende contractmodellen. Elk contract zal, in overleg met u, op maat gemaakt worden.
  • Standaardcontract Beheer & Onderhoud E- & W-installaties (Inspanningscontract)
  • Maincontracting - Prestatie/resultaat contract (op basis van FMECA, NEN 2767, TCO)
  • Totale Waarborg
  • Energieprestatiecontract (ESCo)
  • Aanvullende diensten: Energiemonitoring, klantenportaal, energie audits, energie labeling, conditiemetingen, asset management, etc.

Meer diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.