[Circulaire Economie] Ontmanteling

Het ontwikkelen van nieuwe, efficiëntere processen kan uw bestaande fabriek en installaties vaak overbodig maken. Maar het buiten bedrijf stellen ervan om ruimte te creëren voor nieuwe ontwikkelingen kan een echte uitdaging vormen. Met ons uitgebreide netwerk van diensten, kunnen we turn-key decontaminatie, ontmanteling en afvalverwijdering diensten bieden die voldoen aan de hoogste normen.
 

Hoe we u kunnen helpen


Ten eerste zullen we een bezoek ter plaatse brengen om ons in staat te stellen een technisch of commercieel voorstel in te dienen dat aan de vereisten voldoet. Als dit eenmaal is afgesproken, voeren we het project meestal in drie fasen uit.


Fase één omvat de decontaminatie van NORM, oliën, smeermiddelen, chemicaliën en asbest. In fase twee slopen we ofwel constructies en materialen, zodat ze verkocht kunnen worden op de schrootmarkt, ofwel ontmantelen we en/of verwijderen we activa die klaar staan om te worden verplaatst naar verkocht voor hergebruik. Fase drie omvat afvalscheiding, afvalverwijdering en een projectmilieuboekhouding (EAR).  
Indien u het nodig heeft, kunnen wij ook bodemsaneringsdiensten leveren.
Hoe creëren we waarde voor u?

Onze service geeft u toegang tot de competentie, vaardigheden en ervaring van een toonaangevende ontmantelingsdienst. Wij kunnen kleine of complexe buitenbedrijfstellingen, schrootverwerking en assetrecuperatie voor u verzorgen. Maar we kunnen ook een beroep doen op de vaardigheden van onze divisie Industrial Services voor hogedrukstralen, chemische reiniging of gespecialiseerde diensten van onze divisie Afvalverwerking en de divisie Mechanische diensten.
Onze gezamenlijke oplossingen kunnen ook ontwerp-, inbedrijfstellings- en onderhoudsdiensten omvatten van onze energie- en waterexperts na de ontmanteling, om uw prestaties en efficiëntie nog verder te verbeteren.
Wat gebeurt er met uw afval?

Al het afval wordt beheerd in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Onze ervaren projectmanagers richten zich op eersteklas terugwinning en het hergebruik van materialen waar mogelijk. Dit resulteert in recyclingpercentages van meer dan 99,55%, wat u kan helpen om afval te minimaliseren en de waarde van uw activa te maximaliseren.
Ontdek hoe u kunt profiteren van onze ontmantelings- en sloopdienst op het land.

Met ons uitgebreide netwerk van diensten, kunnen we turn-key decontaminatie, ontmanteling en afvalverwijdering diensten bieden die voldoen aan de hoogste normen.


Wie zijn onze klanten?

Overheid, Industrie


Ontmanteling van een olieplatform bij Veolia in het Verenigd Koninkrijk


Voordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten op het gebied van circulaire economie
 

Oplossing
Het proces van afval naar grondstof oftewel papier en karton recycling.
Oplossing
Veolia is actief in kunststofrecycling. Met name de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige compounds gebaseerd op gerecycled polypropyleen (rPP).
Oplossing
Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
Oplossing
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van grondstoffen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen.
De wens om afvalstromen te reduceren, duurzamer af te voeren en weer een nuttige toepassing te geven heeft zich vertaald in Wisselbekers: hét duurzame totaalconcept voor het leveren en afvoeren van drinkbekers.
Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de verwerking van uw textiel? Veolia zoekt voor u de meest duurzame oplossing. Wij organiseren de inzameling, sortering en verwerking van textiel tot grondstof van de toekomst.
Oplossing
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Oplossing
Wij organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen tot en met het op een verantwoorde manier recyclen om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.
Oplossing
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.