[Circulaire Economie] Hergebruik van teruggewonnen restwarmte

Door onze diensten voor terugwinning van hulpbronnen aan te sluiten, helpen we gemeenten, bedrijven en de zware industrie bij het terugwinnen van afval - en leveren we tegelijkertijd ecologische en economische voordelen op.
 

Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van hulpbronnen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen. De kern van onze oplossing is de wens om natuurlijke systemen te repliceren om een door de mens gemaakt probleem op te lossen.

We helpen afval om te keren
Voor overheden, gemeenten en bedrijven is afvalmanagement belangrijker dan ooit. Van kunststoffen, papier, metalen en karton - vaak beschouwd als afval - tot verspilde grondstoffen zoals water en energie, de focus ligt nu op het omzetten ervan in iets bruikbaars. Dat is wat we doen.

Wij begrijpen de uitdagingen
De uitdagingen voor gemeenten, overheden en milieuorganisaties zijn niet alleen hoe ze afval kunnen minimaliseren, maar ook hoe ze ervoor kunnen zorgen dat belanghebbenden de inherente waarde van afval zien.
De uitdagingen zijn onder meer: jurisdictieoverschrijdende regelgeving, kosten versus milieuvoordelen, betrokkenheid en educatie van bewoners en kiezers, beperkte infrastructuur en instabiliteit van de grondstoffenprijzen.

We sluiten onze oplossingen aan
Door onze diensten voor terugwinning van hulpbronnen aan te sluiten, helpen we gemeenten, bedrijven en de zware industrie bij het terugwinnen van afval - en leveren we tegelijkertijd ecologische en economische voordelen op.

Onze installaties zijn gespecialiseerd in het sorteren en inzamelen van recyclebare materialen, die vervolgens worden omgezet in bruikbare producten. We zorgen ervoor dat materialen als plastic, glas, karton en aluminium worden hergebruikt op de markt voor verbruiksartikelen, waardoor het storten van afval wordt verminderd.


Wie zijn onze klanten

Bedrijven, industrie en zware industrie


Energie uit teruggewonnen restwarmte


Voordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten op het gebied van circulaire economie
 

Oplossing
Papier en karton recycling, het proces van afval naar grondstof.
Oplossing
Veolia is actief in kunststofrecycling. Met name de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige compounds gebaseerd op gerecycled polypropyleen (rPP).
Oplossing
Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
De wens om afvalstromen te reduceren, duurzamer af te voeren en weer een nuttige toepassing te geven heeft zich vertaald in Wisselbekers: hét duurzame totaalconcept voor het leveren en afvoeren van drinkbekers.
Wij verzorgen complexe buitenbedrijfstellingen, schrootverwerking en assetrecuperatie voor u verzorgen. We recyclen de materialen en brengen deze opnieuw in de circulaire economie.
Bent u op zoek naar een maatschappelijk verantwoorde oplossing voor de verwerking van uw textiel? Veolia zoekt voor u de meest duurzame oplossing. Wij organiseren de inzameling, sortering en verwerking van textiel tot grondstof van de toekomst.
Oplossing
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Oplossing
Wij organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen tot en met het op een verantwoorde manier recyclen om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.
Oplossing
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.