Legal Notice

Door deze website (de "Site") te gebruiken, aanvaardt de gebruiker (de "Gebruiker") de gebruiksvoorwaarden.

Website - Veolia Nederland B.V.

De Site biedt informatie over Veolia Nederland B.V. (informatie hieronder) en haar dochterondernemingen.

Deze wordt gepubliceerd door Veolia Nederland B.V. een 100% dochteronderneming van Veolia Environnement SA geregistreerd bij de Kamer van Koophandel  onder het nummer 30034237, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Tupolevlaan 69, 1119 PA, Schiphol-Rijk en waarvan het telefoonnummer 020-4469000 is.

De Site wordt gehost door:

Amazon Web Services Ierland
Burlington Plaza,
Burlington Road,
Dublin 4

Beschermde rechten en toekenningen aan de Gebruiker

De inhoud van deze Site, ontwikkeld door Veolia Environnement en haar dochterondernemingen of namens hen (hierna "Inhoud"), is in het bijzonder beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom en meer in het bijzonder met betrekking tot auteursrecht en merkenrecht.

De Inhoud omvat de architectuur, het grafisch ontwerp (inclusief de kleuren, lettertypen en grafische lay-out van schermen), en alle informatie en andere elementen die beschikbaar of toegankelijk zijn op en/of via de Site, zoals documenten, artikelen, foto's, illustraties, afbeeldingen, handelsmerken en logo's (met name die van Veolia Environnement SA, Veolia Water, Veolia Energy en Veolia waste recycling), gegevens, databases en alle geluidsfragmenten (bijv. stemmen, muziek of geluidseffecten) en stilstaande of geanimeerde afbeeldingen (zoals animaties of video's), specifieke software-ontwikkelingen en downloadbare programma's.

Deze Inhoud is het exclusieve eigendom van Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen, haar technische dienstverleners of andere derde partijen die Veolia Environnement SA of haar dochterondernemingen toestemming geven om deze Inhoud te gebruiken.

Veolia Environnement SA is in het bijzonder de houder van de handelsmerken VEOLIA en alle domeinnamen die bestaan uit het handelsmerk VEOLIA.

De Gebruiker heeft toegang tot en kan gebruik maken van de Site en de Inhoud ervan en eventueel downloadbaar materiaal dat op de Site beschikbaar is.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

  • de Site en de Inhoud geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, na te bootsen, verspreiden, uitzenden, publiceren, opslaan of registreren op welke wijze dan ook en via welke media dan ook;
  • de Site of de Inhoud op geen enkele wijze en via geen enkel medium aanpassen, vertalen of wijzigen;
  • samengestelde of afgeleide werken te maken op basis van de Site of de Inhoud of delen daarvan;
  • de Site of delen daarvan te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering of te demonteren.

Elke persoon, bedrijf of instelling die deze wettelijke bepalingen niet naleeft, kan schuldig worden bevonden aan inbreuk en kan aansprakelijk worden gesteld voor alle sancties die bij wet zijn voorzien, ongeacht enig ander verhaal door Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen.

Aansprakelijkheid

Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen wijzen elke aansprakelijkheid af met betrekking tot directe of indirecte, incidentele of gevolgschade, verlies van gegevens of inkomsten voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik of de werking van de site en de inhoud ervan.

Veolia Environnement SA doet haar best om de toegankelijkheid van haar website voor bezoekers te allen tijde te waarborgen. Echter, Veolia Environnement SA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet beschikbaar zijn van de Site om welke reden dan ook.

Aan de Inhoud worden periodiek wijzigingen en updates toegevoegd. In dit verband behouden Veolia Environnement SA en zijn dochterondernemingen zich het recht voor om op elk moment wijzigingen, rectificaties of aanpassingen aan te brengen.

De hyperlinks op de Site maken het mogelijk om de Site te verlaten. Deze hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en impliceren geen goedkeuring door Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen van de websites van derden waarnaar zij verwijzen. Deze websites van derden staan niet onder controle van Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen, en laatstgenoemden zijn niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van toegang tot de inhoud van deze sites, de links die ze bevatten, de producten of diensten die ze aanbieden, gegevens die zijn opgeslagen en/of gebruikt op hun servers of eventuele wijzigingen of updates daarvan.

Verwijzingen naar handelsmerken, productnamen, diensten, domeinnamen en bedrijven anders dan Veolia Environnement SA en haar dochterondernemingen impliceren niet het bestaan van een associatie tussen Veolia Environnement SA, haar dochterondernemingen en de bedrijven, producten of diensten, merken of bedrijven in kwestie.

Privacybeleid - Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens

Gebruikers worden geïnformeerd over de verwerking van hun persoonlijke gegevens via het Privacybeleid dat aan hen beschikbaar wordt gesteld.

Cookies

De Site maakt gebruik van cookies die bestaan uit kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

Voor meer informatie over de soorten cookies die worden gebruikt, hun doeleinden en de voorwaarden waaronder ze worden verzameld, verwijzen wij  naar ons cookiebeleid.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op de gebruiksvoorwaarden en de Site is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbanken van Parijs zijn bevoegd voor elk geschil dat ontstaat in verband met de gebruiksvoorwaarden en de Site.