Energietransitie

Veolia is wereldleider op het gebied van het ontwikkelen, behouden en aanvullen van grondstoffen en energiestromen. Doordat er schaarste ontstaat in de wereld heeft Veolia zichzelf de opdracht gegeven om oplossingen te ontwerpen, te ontwikkelen en te implementeren die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën. Daarnaast verleent Veolia ook diensten op het gebied van onderhoud en beheer aan technische installaties die bijdragen aan de energie efficiency en het verlagen van het energieverbruik.


Zoeken naar de meest ideale energiemix!

Wij helpen onze klanten met hun specifieke uitdagingen binnen de energietransitie. We kijken daarbij naar het slim inzetten en gebruiken van installaties, maar ook naar de inzet van bijvoorbeeld restwarmte en de inzet van hernieuwbare energiestromen voor de opwek van diverse utilities.

 

De uitdaging

Veolia heeft een unieke expertise op het gebied van energie-efficiëntie in gebouwen, warmte- en koudenetwerken, productie van hernieuwbare energie en het genereren van diverse utilities (bijv. voor stoom en water) voor industriële klanten. We helpen onze klanten (publiek en privaat) door het uitvoeren en onderhouden van hun gebouwgebonden en/of utility installaties op een efficiënte kosteneffectieve manier. Daarbij hebben we als doel het energieverbruik en de uitstoot (bijv. CO2) te verlagen.

Duurzame energie

Veolia zorgt voor duurzame energie en utility oplossingen voor haar klanten. Dit doen we door bijvoorbeeld eventuele reststromen uit productieprocessen van onze klanten in te zetten als nieuwe energiestroom en/of grondstof. Voorbeelden van hernieuwbare energie die wij proberen te realiseren.

  • Biomassa uit reststromen
  • Biogas uit reststromen
  • Inzet restwarmte Geothermie
  • Inzet zonne- en windenergie

Dit neemt niet weg dat we er ons ook van bewust zijn dat we zo nu en dan nog wel gebruik moeten maken van fossiele grondstoffen en/of energiestromen. In deze gevallen streven we ernaar om zo efficiënt mogelijk te opereren en blijven we altijd zoeken naar mogelijke toekomstige duurzamere oplossingen.

Uw bericht

file types: JPG, PDF, PNG, GIF / up to 8 Mot(s)
Maximaal 5 bestanden.
8 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, zip.

Diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.
Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
Veolia biedt maatwerkoplossingen voor het verantwoord opwekken van energie.
Oplossing
Veolia focust zich in Nederland op de circulaire economie en energietransitie. De activiteiten binnen Veolia Gebouwenbeheer richten zich op groot vastgoed en vastgoed clusters waarbij we zoveel mogelijk inzetten op circulaire gebouwen.