Onze purpose: een kompas dat de activiteiten van de Groep richting geeft

fietser in de stad

Ecologische transformatie, dat is onze PURPOSE

Ecologische transformatie houdt in: ervoor zorgen dat de vooruitgang van de mens en bescherming van het milieu hand in hand gaan.
 
Lokaal ontwikkelen en realiseren we oplossingen om onze essentiële grondstoffen van vervuiling te ontdoen om te voorkomen dat ze schaars worden of zelfs uitgeput raken. Daarnaast bieden we oplossingen voor het CO2-vrij maken van onze levensstijl en productiemethoden en deze aan de gevolgen van klimaatverandering aan te passen.
 
Wij zetten ons in - overal ter wereld en afgestemd op de lokale cultuur - om de gezondheid en kwaliteit van leven van de samenleveing te verbeteren
 
Bij Veolia pakken we economische, sociale en milieu-uitdagingen als één onlosmakelijk geheel aan ten gunste van zoveel mogelijk mensen.
 
Bomen gezien vanaf de grond naar de top

EEN VEELEISENDE AANPAK, DIE ZICH VERSTERKT

2019
Veolia is een van de eerste Franse bedrijven die haar purpose definieert. Het is vastgesteld door de raad van bestuur op 18 april 2019.
2020
Veolia committeert zich aan 'multifaceted performance', die hetzelfde niveau van aandacht en eisen stelt aan haar economische en financiële, commerciële, personeels-, sociale en milieuprestaties. Het wordt geïmplementeerd in het strategische programma Impact 2023.
2023
Veolia maakt een kortere versie van haar purpose met als doel de toepassing onder alle medewerkers van de Groep te verbeteren, meer aandacht te geven aan de belangrijkste elementen voor alle belanghebbenden en uiteindelijk de toepassing ervan te ondersteunen, te versterken en te versnellen.

Net als de purpose tekst was de ontwikkeling van de korte versie een gezamenlijke inspanning waarbij de interne en externe stakeholders van Veolia betrokken waren.

EEN COLLECTIEVE INZET EN DYNAMIEK


Ons purpose is een kompas dat ons leidt bij het uitzetten en vasthouden van de koers van het bedrijf op de lange termijn. Het verbindt ons en zet ons in beweging.

De purpose versterkt en verbindt onze werknemers en, in ruimere zin, alle stakeholders van de Groep.

Het versterkt de interne cohesie door gedeelde inzichten te bieden in het bedrijf en de betekenis achter zijn acties en ambities, d.w.z. oplossingen ontwikkelen en implementeren die nuttig zijn voor het grootste aantal mensen, met en voor zijn stakeholders. Dit wordt weerspiegeld in de beslissing om de stakeholders (werknemers, klanten, aandeelhouders, de maatschappij en de planeet) te betrekken bij het bestuur, dankzij initiatieven zoals "+1, de ecologie omgezet in acties". 
Dit streven naar openheid wordt ook geïllustreerd door de Ecological Transformation Academy van de Groep. Het is de ambitie van de academie om de opleiding te versnellen rond de vaardigheden en opkomende beroepen die verband houden met ecologische transformatie, door een groep professionals samen te brengen uit de bedrijfswereld, de academische wereld, de overheid en het burgermaatschappij.

De purpose stuurt en ondersteunt de transformatie van onze processen

De purpose vormt de basis van de operatie en activiteiten van de Groep en is opgenomen in alle processen van de divisies, zoals de implementatie van een compensatiebeleid voor het topmanagement op basis van de veelzijdige prestatiedoelstellingen en voortgangsindicatoren, en de beoordeling van investeringsprojecten op basis van de belangrijkste veelzijdige prestatiecriteria. Het doel is ook geïntegreerd in de trainingsinstrumenten van de Groep, zoals de "Ecologische Transformatie Fresk", die is afgestemd op Veolia's bedrijfsfuncties om werknemers in staat te stellen de uitdagingen van ecologische transformatie te begrijpen, de oplossingen die in de praktijk moeten worden gebracht en de manier waarop zij persoonlijk kunnen bijdragen.

De purpose definieert ons commitment om een duurzame impact te creëren

Veolia zet zich in voor een 'multifaceted performance' met hetzelfde niveau van aandacht en verwachtingen met betrekking tot haar economische en financiële, commerciële, personele, sociale en milieuprestaties door middel van 19 indicatoren die zijn gekoppeld aan 15 voortgangsdoelstellingen. Ze worden regelmatig geaudit door onafhankelijke instanties. In het bijzonder past de Groep zijn acties aan en breidt ze uit op het gebied van regeneratie van hulpbronnen, decarbonisatie en zuivering van vervuilende stoffen in het licht van al deze indicatoren.
 
Park