Voor het Milieu

Elke dag zien we steeds extremere weersituaties op de wereld. 90% is er van overtuigd dat de klimaatverandering nu plaatsvindt. Dit maakt de noodzaak voor grondige maatschappelijke verandering duidelijk.  Als wereldburgers moeten we onze relatie met deze schaarse grondstoffen zoals water, energie, en secundaire materialen op een andere manier aanpakken.

Consumenten gebruiken nog altijd meer producten met als gevolg een constante groei in consumptie. Als resultaat hiervan wordt er meer afval geproduceerd en blijft onze afvalberg groeien. Het is belangrijk dat er gezamenlijk gewerkt wordt, zowel door de consument als bedrijven, aan een nieuwe duurzame economie. Een economie die het milieu minder belast en naar de toekomst toe weer een balans brengt tussen consumptie en het uitputten van de aarde.

Doel

"Het doel van Veolia is om bij te dragen aan de duurzame menselijke vooruitgang door zich sterk in te zetten voor de DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN die door de VN zijn vastgesteld om een betere toekomst voor iedereen te bereiken. Met dit doel voor ogen stelt Veolia zichzelf de taak van "RESOURCING THE WORLD".

MVO

Verzekering van toegang tot basisdiensten, eerlijke verdeling van grondstoffen en behouden van grondstoffen voor toekomstige generaties zijn cruciale uitdagingen voor onze gemeenschappen. Veolia werkt dagelijks aan die doelen door voortdurend monitoren van onze MVO-initiatieven en implementatie van duurzame oplossingen namens onze klanten. De MVO-prestaties van Veolia zijn een weergave van deze benadering van continue verbetering over de gehele wereld met als doel het voldoen aan de behoeften van alle belanghebbenden zowel binnen als buiten het bedrijf. Onze methodische benadering van beoordeling en continue verbetering wordt ondersteund door indicatoren die onze prestaties meten op milieugebied, personeelszaken, duurzame inkoop en toegang tot basisdiensten.

Maatschappelijke prestaties

Veolia ontwikkelt diepe wortels in lokale gemeenschappen door middel van de diensten die zij verleent en speelt een directe rol in het dagelijks leven van mensen. De expertise en de unieke oplossingen van het bedrijf verbeteren de toegang tot basisdiensten over een breed spectrum van landen en settings, waarbij wordt voldaan aan de behoeften van de openbare instanties die het bedrijf hun diensten toevertrouwen. Veolia biedt efficiënte diensten die de regionale uitstraling en de concurrentiepositie verbeteren.