Waarde geven aan ‘waste’ heeft alleen maar voordelen

Gebouw op IPKW

Wanneer je uitputting van de aarde wilt voorkomen, is het simpelweg zaak dat je zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en energie nodig hebt. Het gescheiden inzamelen van afval zorgt ervoor dat reststromen gebruikt kunnen worden bij de productie van nieuwe producten. ‘Waste’ heeft dus waarde. Thuis is het scheiden van afval heel normaal, maar in het bedrijfsleven is het minder vanzelfsprekend. Industriepark Kleefse Waard is in samenwerking met Veolia het gescheiden afvalproject gestart en plukt daar inmiddels flink de vruchten van.

Door afval te scheiden, wordt er minder afval verbrand en kan er meer afval worden gerecycled. Daarnaast zorgt het inzamelen van afval met een elektrisch voertuig ervoor dat er drie grote vrachtwagens per week minder het park op hoeven te rijden en dat het aantal rolcontainers en de bijbehorende verkeersbewegingen op het park afgenomen zijn van 18 naar 8 per week. Dit betekent naast vermindering van uitstoot vooral een verbetering van leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners op het park. “Wanneer je een klein, elektrisch wagentje langs ziet komen rijden, geeft dat natuurlijk een veel vriendelijker gevoel dan een grote ‘brullende’ vrachtwagen”, zegt Maurice den Biesen, projectleider IPKW.

Kantoor van Veolia op IPKW


Het inzamelen van afval met een elektrisch voertuig zorgt ervoor dat er drie grote vrachtwagens per week minder het park op hoeven te rijden. Dit betekent naast een vermindering van de uitstoot vooral een verbetering van de leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners op het park
MAURICE DEN BIESEN
PROJECTLEIDER - IPKW

Footprint vermindering

Het gescheiden afvalproject draagt direct bij aan drie van de vijf duurzaamheidsthema’s van Industriepark Kleefse Waard (IPKW), namelijk energie, recycling en human capital. Rudie Marsman, business developer bij Veolia is ervan overtuigd dat hergebruik van waardevolle materialen essentieel is voor een duurzame toekomst. “Met het behouden van zoveel mogelijk grondstoffen verlagen we onze footprint en besparen we fossiele grond- en brandstoffen”, vertelt Marsman. Met het recyclen van de grondstoffen op IPKW wordt meer dan anderhalve ton CO2 per maand bespaard. Met het organisch afval scheiden wordt zelfs energie opgewekt in de vorm van biogas.

Een positieve bijkomstigheid van dit project is dat er een logistiek systeem staat waarop andere circulaire reststromen van bedrijven kunnen meeliften. Deze reststromen worden hierdoor ook circulair gebruikt in plaats van dat ze laagwaardig worden gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de productie van een prototype OSB-plaat. Dit is een samenwerking tussen de bedrijven Plantics en Platowood. Deze OSB-platen zijn vezelplaten gemaakt van houtsnippers van snijafval en resthout in combinatie met duurzame hars. Deze houtsnippers nemen dankzij het verduurzamingsproces van Platowood in combinatie met de duurzame hars van Plantics geen vocht op en daardoor is de plaat goed tegen schimmels bestand.

Afvalambassadeur op IPKW

Waar een wil is, is een weg

De afvalbakken worden iedere dinsdag en donderdag door een afvalambassadeur geleegd en met een elektrisch voertuig naar een centraal afvalinzamelpunt op het park gebracht. Naast het plaatsen van (gescheiden) afvalbakken deelt IPKW afvalwijzers uit en besteedt ze veel aandacht aan educatie over het nut en de noodzaak van afvalscheiding en -verwerking met als doel bewustwording te creëren. Den Biesen: “We blijven constant met onze bewoners in gesprek, zodat we in de gaten kunnen houden of men tevreden is over de dienst die wij leveren.”

Eigenlijk is het verwerken van afval bij bedrijven exact hetzelfde als thuis. Het enige verschil is dat je bij bedrijven doorgaans te maken hebt met een groter aantal vierkante meters, meer (afgesloten) ruimtes en meer mensen.

Afvalscheiding op kantoor

Maatschappelijk ondernemen

Voor het ophalen van het gescheiden afval is een samenwerking gezocht met het sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor. “Een van onze duurzaamheidsdoelstellingen heeft te maken met human capital. Wij vinden het belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven in deze maatschappij”, vertelt Den Biesen. Sterker nog, hun andere kijk op de wereld en gedrevenheid in hun werk zorgt ervoor dat afval nog beter gescheiden wordt en er een goede werkrelatie is met de deelnemende bewoners op IPKW.Het gescheiden afvalproject bestaat nu bijna drie jaar en we merken dat alle deelnemende bedrijven er inmiddels behoorlijk aan gewend zijn. Het voelt goed om op deze manier bij te kunnen dragen aan een schonere wereld.
Dirk Dee
Afvalambassadeur - IPKW

Dirk Dee is één van de afvalambassadeurs op het industriepark. Ook is hij constant bezig met het zoeken naar verbeteringen in het proces. Zo is er kortgeleden geïnvesteerd in stevige, biologisch afbreekbare afvalzakken voor het GFT-afval, zodat het afval met zak en al in de daarvoor bestemde bak gegooid kan worden. “Zolang het nodig is, wil ik dit werk blijven doen. Het gescheiden afvalproject bestaat nu bijna drie jaar en we merken dat alle deelnemende bedrijven er inmiddels behoorlijk aan gewend zijn. Het voelt goed om op deze manier bij te kunnen dragen aan een schonere wereld”, zegt Dirk. De wijze van inzameling op IPKW is een voorbeeld voor andere

In deze blogserie nemen IPKW en Veolia je mee in het nemen van regie in afvalscheiding en wat dat betekent.

Met de campagne “Doe alsof je thuis bent" van de Vereniging Afvalbedrijven vestigen we de aandacht op het scheiden van afval, altijd en overal! Want als je thuis je afval scheidt, waarom doe je dit dan niet op je werk? 
Veel bedrijven op industrieterrein regelen hun eigen afvalstroom. Dit betekent ook vaak kleine volumes, waardoor gescheiden inzameling lastig en soms ook kostbaar is. Dat kan anders! Op het industriepark Kleefse Waard in Arnhem laten IPKW en Veolia zien dat hiervoor een standaard en schaalbaar proces te realiseren is. Wanneer de eigenaar van het terrein of de ondernemersvereniging het initiatief neemt, kun je collectief inzamelen en dit proces gefaseerd invoeren. Zo kunnen bedrijven al bij zeer kleine volumes hun verschillende stromen gescheiden aanbieden. Dit draagt weer bij aan de duurzaamheidsdoelen van de ondernemer(s).

Deel 1; Op het Industriepark Kleefse Waard voelt het bijna net als thuis

Deel 2; Met grip op afvalstromen pak je de regie

Deel 3; Duurzame doelen bereiken

Auto Veolia op IPKW