Op het Industriepark Kleefse Waard voelt het bijna net als thuis

Gebouw op IPKW

Thuis is afval scheiden heel normaal. We verzamelen onze statiegeldflessen, gooien glas in de glasbak en stampen dozen plat voor de oud-papiercontainer. Ongeveer 60% van het huishoudelijk afval wordt op dit moment gescheiden en de overheid wil dit op korte termijn verhogen naar 75%. Een streven waar het bedrijfsleven een voorbeeld aan kan nemen. Industriepark Kleefse Waard hoopt met hun collectieve inzamelsysteem een inspiratie te zijn voor andere bedrijven.

Met de recent gestarte campagne ‘Doe alsof je thuis bent’ wil de Vereniging Afvalbedrijven meer afval uit kantoren, winkels, scholen en andere diensten gescheiden inzamelen én recyclen. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een bedrijventerrein dat in samenwerking met Veolia ruim twee jaar geleden is gestart met het gescheiden inzamelen en recyclen van afval. “Ons doel is afval zo goed als mogelijk te scheiden, restafval te verminderen en het (afval)transport op het industriepark te minimaliseren,” vertelt projectleider Maurice den Biesen.

Gebouw op IPKW


Ons doel is afval zo goed als mogelijk te scheiden, restafval te verminderen en het (afval)transport op het industriepark te minimaliseren
Maurice den Biesen
Projectleider - IPKW

Collectief inzamelsysteem

Het doel om afval collectief in te zamelen begon met een pilot waarbij alle afval centraal (en gratis) binnengehaald werd. Voor dit project van start ging, werd er ongeveer 35% van het afval gerecycled en 65% verbrand als restafval. Nu wordt er zo’n 45% minder restafval verbrand en kan er meer afval worden gerecycled. Ook heeft dit project als doel om ervoor te zorgen dat er een logistiek systeem staat waarop andere circulaire reststromen van productiebedrijven kunnen meeliften.

Een belangrijk onderdeel van deze pilot was het plaatsen van 49 afvalbakken verdeeld over 30 deelnemende bedrijven. Deze bedrijven hebben zelf geen eigen afvalbakken meer. “Elke afvalbak heeft vier aparte bakken die restafval, GFT, papier en plastic van elkaar scheiden. In iedere bak zit een zak met een andere kleur, waardoor het erg makkelijk is om het afval te herkennen en gescheiden aan te bieden voor verwerking,” vertelt de projectleider. Hiermee kunnen kleine en verschillende hoeveelheden afval makkelijk ingezameld worden.

afvalvoertuig op IPKW

Uitdagingen

Het scheiden van afval in kantoren is niet vanzelfsprekend. Mensen zijn het nog niet altijd gewend om afval op hun werkplek te scheiden en hebben veelal verschillende wensen. Zo zijn er bijvoorbeeld werknemers die het nog steeds logisch vinden dat ze een eigen prullenbak onder hun bureau hebben staan. Een andere uitdaging is welk afval je wel en niet besluit te scheiden van elkaar. Ook zijn de bedrijven op IPKW heel verschillend qua formaat en produceren ze allemaal hun eigen hoeveelheid afval.

Gebouw op IPKW

Aan de zijde van IPKW ligt er ook een aantal uitdagingen. Den Biesen benoemt bijvoorbeeld de constante factor die zij moeten kunnen bieden aan hun klanten. “Aangezien wij een dienst willen leveren, kun je nooit een week overslaan. Op stinkend afval zit niemand te wachten. Daarnaast is het leveren van maatwerk niet heel eenvoudig. Er doen zoveel verschillende bedrijven mee en die bedrijven hebben allemaal hun eigen bijzondere afvalstromen. Het is dus noodzakelijk dat er altijd creatief meegedacht wordt in het proces. We doen hier ons uiterste best voor, omdat we het meest duurzame resultaat willen behalen”, aldus Den Biesen. Op het Industriepark Kleefse Waard voelt het bijna net als thuis.

In deze blogserie nemen IPKW en Veolia je mee in het nemen van regie in afvalscheiding en wat dat betekent.

Met de campagne “Doe alsof je thuis bent" van de Vereniging Afvalbedrijven vestigen we de aandacht op het scheiden van afval, altijd en overal! Want als je thuis je afval scheidt, waarom doe je dit dan niet op je werk? 
Veel bedrijven op industrieterrein regelen hun eigen afvalstroom. Dit betekent ook vaak kleine volumes, waardoor gescheiden inzameling lastig en soms ook kostbaar is. Dat kan anders! Op het industriepark Kleefse Waard in Arnhem laten IPKW en Veolia zien dat hiervoor een standaard en schaalbaar proces te realiseren is. Wanneer de eigenaar van het terrein of de ondernemersvereniging het initiatief neemt, kun je collectief inzamelen en dit proces gefaseerd invoeren. Zo kunnen bedrijven al bij zeer kleine volumes hun verschillende stromen gescheiden aanbieden. Dit draagt weer bij aan de duurzaamheidsdoelen van de ondernemer(s).

Deel 1; Op het Industriepark Kleefse Waard voelt het bijna net als thuis

Deel 2; Met grip op afvalstromen pak je de regie

Deel 3; Duurzame doelen bereiken

Auto Veolia op IPKW