Met grip op afvalstromen pak je de regie

Gebouw op IPKW

Het is niet zo vanzelfsprekend dat we afval op ons werk scheiden, terwijl we dat thuis juist heel normaal vinden. De helft van al het afval dat we op ons werk maken, wordt nog niet gerecycled. En dat is zonde, want afval kan juist een waardevolle grondstof zijn. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) pakt in samenwerking met Veolia de regie op afvalverwerking van vrijwel alle kantoren die gevestigd zijn op hun terrein.

Vaak heb je op een bedrijventerrein te maken met verschillende ondernemers die allemaal hun eigen contract hebben met een afvalverwerker. Dit was ook het geval op IPKW. “Iedere week kwamen meerdere vrachtwagens van verschillende afvalverwerkers langs om slechts een paar containers te legen. Weinig efficiënt dus. Dit vroeg om een andere aanpak op het gebied van afvalmanagement”, vertelt Rudie Marsman, Manager Business Development bij Veolia. Zowel bij Veolia als IPKW staat duurzaamheid hoog in het vaandel. “We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze footprint te reduceren en grondstoffen te behouden.”

Gevel op IPKW


We zien het als onze verantwoordelijkheid om onze footprint te reduceren en grondstoffen te behouden
Rudie Marsman
Manager Business Development - Veolia

Fijnmazige distributie

Voordat het gescheiden afvalproject op IPKW van start ging, werd 65% van het afval verbrand. De overige 35% was papier. Er was weinig grip op de aanwezige afvalstromen. Bij het regisseren van afvalstromen zijn twee dingen belangrijk. Als eerste moet er goed nagedacht worden over de logistieke operatie rondom het scheiden van afval en de bijbehorende inzamelmiddelen en containers. Ten tweede moet je ervoor zorgen dat de frequentie van het ophalen van het afval voldoende is, aangezien je een hoge service aan je ‘bewoners’ wilt leveren. Een fijnmazige distributie bleek essentieel. 

Een belangrijke succesfactor van dit project is het aanbieden van gescheiden afvalbakken voor restafval, GFT, papier en plastic. In iedere bak zit een zak met een andere kleur, waardoor het erg makkelijk is om het afval te herkennen en gescheiden aan te bieden voor verwerking. “Deze bedrijven hebben zelf geen eigen afvalbakken meer en op die manier pak je simpelweg al een stukje regie. Dit systeem werkt ook uitstekend als je kleine hoeveelheden afval wilt inzamelen”, vertelt Maurice den Biesen, projectleider bij IPKW. Hiermee wordt een hoge scheidingsgraad gecreëerd, is er meer mogelijkheid tot recycling en zijn er uiteindelijk minder transportbewegingen op het park. In de nieuwe situatie wordt nog slechts 20% afval verbrand en maar liefst 80% gerecycled.

Gescheiden afvalbak IPKW

Waar een wil is, is een weg

De afvalbakken worden iedere dinsdag en donderdag door een afvalambassadeur geleegd en met een elektrisch voertuig naar een centraal afvalinzamelpunt op het park gebracht. Naast het plaatsen van (gescheiden) afvalbakken deelt IPKW afvalwijzers uit en besteedt ze veel aandacht aan educatie over het nut en de noodzaak van afvalscheiding en -verwerking met als doel bewustwording te creëren. Den Biesen: “We blijven constant met onze bewoners in gesprek, zodat we in de gaten kunnen houden of men tevreden is over de dienst die wij leveren.”

Eigenlijk is het verwerken van afval bij bedrijven exact hetzelfde als thuis. Het enige verschil is dat je bij bedrijven doorgaans te maken hebt met een groter aantal vierkante meters, meer (afgesloten) ruimtes en meer mensen.

Afvalwagen op IPKW

“Thuis wordt het scheiden van afval gestimuleerd door de gemeente waar je woont. Voor bedrijven is zo’n dienst er veelal nog niet, dus door bedrijven iets aan te bieden waar ze makkelijk op mee kunnen liften, kun je een aantrekkelijke situatie bieden”, zegt Den Biesen. Vrijwel alle kantoren op IPKW zijn inmiddels aangesloten bij het afvalverwerkingscollectief. Waar een wil is, is een weg. Thuis wordt het scheiden van afval gestimuleerd door de gemeente waar je woont. Voor bedrijven is zo’n dienst er veelal nog niet
MAURICE DEN BIESEN
PROJECTLEIDER - IPKW

In deze blogserie nemen IPKW en Veolia je mee in het nemen van regie in afvalscheiding en wat dat betekent.

Met de campagne “Doe alsof je thuis bent" van de Vereniging Afvalbedrijven vestigen we de aandacht op het scheiden van afval, altijd en overal! Want als je thuis je afval scheidt, waarom doe je dit dan niet op je werk? 
Veel bedrijven op industrieterrein regelen hun eigen afvalstroom. Dit betekent ook vaak kleine volumes, waardoor gescheiden inzameling lastig en soms ook kostbaar is. Dat kan anders! Op het industriepark Kleefse Waard in Arnhem laten IPKW en Veolia zien dat hiervoor een standaard en schaalbaar proces te realiseren is. Wanneer de eigenaar van het terrein of de ondernemersvereniging het initiatief neemt, kun je collectief inzamelen en dit proces gefaseerd invoeren. Zo kunnen bedrijven al bij zeer kleine volumes hun verschillende stromen gescheiden aanbieden. Dit draagt weer bij aan de duurzaamheidsdoelen van de ondernemer(s).

Deel 1; Op het Industriepark Kleefse Waard voelt het bijna net als thuis

Deel 2; Met grip op afvalstromen pak je de regie

Deel 3; Duurzame doelen bereiken

Auto Veolia op IPKW