Energietransitie

IPKW: Oud industrieterrein wordt eco-industrial park

Veolia is wereldleider op het gebied van de ontwikkeling, het behouden en het aanvullen van natuurlijke hulpbronnen. Deze worden schaarser, daarom ontwikkelt Veolia oplossingen voor energiebeheer die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van steden en industrieën.

De uitdaging | Groene fabrieken, faciliteiten en gebouwen


Veolia heeft een unieke expertise op het gebied van energie-efficiëntie in gebouwen, verwarming en koeling van netwerkbeheer, productie van hernieuwbare energie en het genereren van gecentraliseerde installaties (stoom en water) voor industriële klanten.

We helpen onze klanten (publiek en industrieel) door het uitvoeren en onderhouden van hun faciliteiten op een efficiëntere manier, en we helpen hen het energie verbruik en CO2 uitstoot te verminderen. Ook optimaliseren we hun energie mix om duurzamer te zijn en operationele kosten te verlagen.   
 

Duurzame energie

Veolia zorgt voor duurzame energie en utilities voor onze klanten. We gebruiken de by-producten uit het productieprocessen als brandstof of voor het genereren van energie door gebruik te maken van geothermal biomass of biogas based oplossingen.

Wij helpen onze klanten bij de overgang naar duurzame energie, waarbij we kijken naar de mogelijkheden om gebruik te maken van teruggewonnen restwarmte of energie dat opgewekt wordt uit bijproducten. 

 

Als belangrijke speler in energiebeheer beschikt Veolia over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie. Als partner van de steden en de industrie optimaliseert de Groep zijn energieaankopen, zorgt hij voor evenwicht in zijn energiemix door er hernieuwbare energie in op te nemen en brengt hij de nodige wijzigingen aan om de energie-efficiëntie van zijn uitrusting te verbeteren.

Jan Lenstra
COO, Veolia Nederland
Wij helpen onze klanten met de overgang naar duurzame energie. 
Oplossing
Veolia biedt verantwoorde energieoplossingen.
Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden een beroep hernieuwbare energiebronnen.
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken.
Veolia beschikt over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie.
Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.
Wij zien de wereld zoals hij moet zijn. We vinden innoverende oplossingen waar andere problemen zien.
De energieoplossingen van Veolia voldoen aan de betrouwbaarheid, kwaliteit, beschikbaarheid en kostenvereisten van industriële klanten voor wie energie een belangrijk concurrentievraagstuk is. De Groep optimaliseert industriële nutsvoorzieningen, van welke aard ook (stoomopwekking, koeling, elektriciteit, perslucht), evenals het energieverbruik van processen en industriële gebouwen. Dit stelt Veolia in staat om te helpen bij het veiligstellen van de levering voor haar klanten en het verminderen van hun energie- en koolstofvoetafdruk.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.