[Energietransitie] Stadsverwarming

Veolia is in sommige gevallen eigenaar van deze netwerken maar beheert, monitort en onderhoudt ook netwerken in opdracht van lokale overheden of private partijen (bedrijvenparken, leveringsbedrijven, exploitatiebedrijven). Eenvoudige, milieu impact verlagende en veilige oplossing. Eenvoudig en veilig!

 

Warmte- en koudenetwerken optimaliseren het comfort binnen de leefomgeving van een woning of gebouw. Het feit dat er geen brandbare of chemische materialen opgeslagen worden in gebouwen en gassen niet in decentrale oplossingen worden ingezet elimineert risico’s. Daarnaast zijn de compacte systemen makkelijk te installeren in elk type gebouw. Levensduur en gebruikersgemak zijn bewezen kwaliteiten van warmte- en koudenetwerken.

Geoptimaliseerde systemen uitgerust met duurzame opwekinstallaties kunnen gebruik maken van verschillende soorten brandstoffen:

  • Fossiele brandstoffen en;
  • Alternatieve energiebronnen zoals;
  • Geothermale energie
  • Restwarmte terugwinning
  • Biomassa of andere reststromen

Veolia streeft ernaar zoveel mogelijke duurzame alternatieve brandstoffen in te zetten bij de opwek van warmte voor haar warmtenetwerken met als doel haar milieu impact te verbeteren zonder verlies van comfort en continuïteit.

Onze uitdagingen:

  • Garanderen van een betrouwbare levering van warmte.
  • Verbeteren betrouwbaarheid systeem en veiligheid van het gekoppelde gebouw en zijn bewoners.
  • Verbeteren energieverbruik als onderdeel van een energiebesparingstrategie.
  • Optimaliseren van installaties en educatie verbruiker.
  • Verminderen van uitstoot van broeikas gassen.

Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken

 


Wie zijn onze klanten?

Lokale overheden, scholen, kantoorgebouwen, zorginstellingen, bedrijvenVoordelen voor onze klanten

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten van Veolia op het gebied van Energie Transitie

Wij helpen onze klanten met de overgang naar duurzame energie. 
Wij bieden energie oplossingen voor industriële klanten, bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte.
Veolia ontwikkelt oplossingen voor haar klanten om gebouwen efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer te maken. 
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden een beroep hernieuwbare energiebronnen.
Veolia beschikt over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie.
We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. 
Energie- en waterbesparing, minder afval en meer recycleren, langere koolstofemissies.... Het volgen van deze belangrijke prestatie-indicatoren is voor Veolia vanzelfsprekend. Vandaag kunnen we ze echter in realtime en van op afstand volgen dankzij Hubgrade, het smart monitoring centrum van Veolia. 
Wij zien de wereld zoals hij moet zijn. We vinden innoverende oplossingen waar andere problemen zien.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.