[Energietransitie] Omzetting van afvalwater in thermische energie

Samen met onze klanten werken wij aan de energie transitie. We moeten creatief zijn en oplossingen bedenken die de toekomst van onze planeet veiligstellen.

Het terugwinnen van de aanwezige energie in de vorm van warmte in afvalwater is een perfecte illustratie. Volgens UN-Habitat - een VN-programma gewijd aan het definiëren van een betere stedelijke toekomst - verbruiken steden bijna 75% van 's werelds primaire energie. Meer dan 78% van deze energie is echter afkomstig van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool). Het gevolg is dat steden verantwoordelijk zijn voor 80 % van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Veolia heeft oplossingen voor het opwekken van energie uit afvalwater. 

 

Steeds meer lokale overheden, die een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, bedenken en implementeren milieuverantwoorde oplossingen.
 

 

Wie zijn onze klanten?

Steden, lokale overheden en industrie


Wij produceren nieuwe energie uit afvalwater.​

 


Voordelen voor onze klanten
 

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.

 


Veolia's diensten op het gebied van energie transitie

Solution
Wij helpen onze klanten met de overgang naar duurzame energie. 
Solution
Wij bieden energieoplossingen voor industriële klanten, bijvoorbeeld door hergebruik van restwarmte.
Solution
Veolia ontwikkelt oplossingen voor haar klanten om gebouwen efficiënter, milieuvriendelijker en duurzamer te maken. 
Solution
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte en koeling te leveren aan bijvoorbeeld schoolgebouwen, zorginstellingen, kantoorgebouwen en woonwijken.
Solution
Veolia beschikt over unieke expertise in energie-efficiëntie, het beheer van verwarmings- en koelingsnetwerken en de productie van hernieuwbare energie.
Solution
We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit.
Solution
Energiemonitoring van Veolia; duurzamer worden door slimme oplossingen.
Wij zien de wereld zoals hij moet zijn. We vinden innoverende oplossingen waar andere problemen zien.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.