Water - diensten

“Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse hulpbronnen te beheren en nieuwe bronnen te creëren. Wij zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.”
 

Water is een van de belangrijkste bestanddelen die gebruikt worden bij de productie van voedsel, maar ook het belangrijkste verwerkingshulpmiddel dat wordt ingezet tijdens een productieproces. Bijvoorbeeld in de vorm van reinigingswater of transportwater. Daarnaast is water zeer belangrijk als hulpmiddel voor energie. Denk hierbij aan koelwater, boilertoevoerwater en ijs voor bewaring. Om ook deze belangrijke bron niet uit te putten maar juist aan te vullen, zorgt Veolia voor oplossingen die reiniging en hergebruik van proceswater mogelijk maken. 

  We werken samen met onze klanten aan het ontwerpen van oplossingen voor het meten en optimaliseren van watergebruik, water reiniging en het hergebruik van water.


  Een mooi voorbeeld van afvalwaterzuivering ziet u hier. Op industriepark De Kleefse waard, in Arnhem. In dit filmpje ziet u waar het afvalwater vanuit het gehele industriepark wordt opgevangen en gezuiverd. Na deze zuivering is het water zodanig schoon, dat het geloosd mag worden in de Ijssel. 

   

   

   


  Voordelen

   

  Verlaag uw CO2 Footprint

  Realiseer een hogere kosten efficiëntie

  Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


  Meer diensten op het gebied van water en waterzuivering

  Veolia is gespecialiseerd in behandelings- en monitoringoplossingen die de volledige watercyclus beslaan, van de initiële terugtrekking uit de bron tot de daaropvolgende lozing in de natuurlijke omgeving. 
  Water is een milieuprobleem geworden dat steeds meer een economische en sociale uitdaging vormt voor de meeste industrieën over de hele wereld. Wij gaan deze uitdaging samen met onze klanten aan. 
  Solution
  Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden en industrieën een beroep hernieuwbare energiebronnen.
  Solution
  Energiemonitoring van Veolia; duurzamer worden door slimme oplossingen.
  #WeAreResourcers. Klaar om de juiste rol voor jou te vinden? We hebben kansen voor verschillende soorten mensen.

  We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is. 

   

   

  Water zit in het DNA van Veolia

  Water zit in het DNA van Veolia. Sinds de oprichting is onze doelstelling altijd geweest om burgers te voorzien van schoondrinkwater en hen te helpen bij het afvoeren van vervuild water. Dat gaat terug tot 1853, toen we de inwoners van Lyon van schoon drinkwater mochten gaan voorzien.

  Vandaag de dag zijn wij een van de grootste bedrijven ter wereld en voorzien wij dagelijks 96 miljoen mensen van schoon drink water. Wereldwijd exploiteren en onderhouden wij bijna 7.000 waterproductie en afvalwaterzuiveringsinstallaties. 

  In Nederland richten wij ons op industriële klanten.

   

   

   

   

  Op het gebied van duurzaamheid helpen wij onze klanten bij

  • Het reduceren van watergebruik (bijvoorbeeld van drinkwater en proceswater)
  • Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (bijvoorbeeld terugwinnen van struviet)
  • ​Het benutten energiepotentieel (bijvoorbeeld het benutten restwarmte dat aanwezig is in afvalwater of het opwekken van biogas uit afvalwater)​

  De dienstverlening van Veolia op het gebied van water bestaat uit:

  • Onderhoud en beheer van Industriële afvalwaterzuiveringen en proceswaterinstallaties
  • ​Produceren van diverse soorten proceswater (bijvoorbeeld onthard water, gedemineraliseerd water, ontijzerd water, koelwater)
  • Onderhoud en beheer drinkwatersystemen (legionella beheer & preventie)
  • ​Advies op gebied van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld lozingseisen van afvalwater.