[Water] Industrieel water

“Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse hulpbronnen te beheren en nieuwe bronnen te creëren. Wij zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.”
 

De industrie is een van de belangrijkste watergebruikers in Europa en is volgens Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek, goed voor ongeveer 40 % van de totale wateronttrekking. Statistieken verschillen niet veel in andere delen van de wereld. Water wordt gebruikt in elke fase van het productieproces (voor koelen, verwarmen, polijsten, reinigen/wassen, verdunnen...).

Water is een milieuprobleem geworden dat steeds meer een economische en sociale uitdaging vormt voor de meeste industrieën over de hele wereld. Een economische uitdaging, want waterschaarste of kwaliteitsschommeling kan het hele industriële proces bedreigen. Veolia biedt oplossingen voor industrieel water en afvalwater. 

Veolia maakt het mogelijk afvalwater opnieuw te gebruiken of op een milieuvriendelijke manier te lozen in rivieren of aanvoerwateren. 


Wie zijn onze klanten?

industriegebieden, gemeenten, fabrieken, overheid
 


Afvalwater behandeling

 

 

 


Voordelen voor onze klanten
 

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.


Meer diensten van Veolia op het gebied van industrieel water en afvalwaterzuivering
 

Water is een milieuprobleem geworden dat steeds meer een economische en sociale uitdaging vormt voor de meeste industrieën over de hele wereld. Wij gaan deze uitdaging samen met onze klanten aan. 
Veolia is gespecialiseerd in behandelings- en monitoringoplossingen die de volledige watercyclus beslaan, van de initiële terugtrekking uit de bron tot de daaropvolgende lozing in de natuurlijke omgeving. 

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.