Veolia voorziet industriële markten binnen Nederland van proceswater en koeling

Schoon water, proceswater en koeling zijn voor ons allemaal van belang. Veolia voorziet industriële markten binnen Nederland van proceswater en koeling op dit gebied door effieciente oplossingen te creëren en te bouwen.

Water zit in het DNA van Veolia. Sinds de oprichting is onze doelstelling altijd geweest om burgers te voorzien van schoondrinkwater en hen te helpen bij het afvoeren van vervuild water. Dat gaat terug tot 1853, toen we de inwoners van Lyon van schoon drinkwater mochten gaan voorzien. Vandaag de dag zijn wij een van de grootste bedrijven ter wereld en voorzien wij dagelijks 96 miljoen mensen van schoon drink water. Wereldwijd exploiteren en onderhouden wij bijna 7.000 waterproductie en afvalwaterzuiveringsinstallaties. In Nederland richten wij ons op industriële klanten.

“Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse hulpbronnen te beheren en nieuwe bronnen te creëren. Wij zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.”

De dienstverlening van Veolia op het gebied van water bestaat uit:

  • Onderhoud en beheer van Industriële afvalwaterzuiveringen en proceswaterinstallaties
  • ​Produceren van diverse soorten proceswater (bijvoorbeeld onthard water, gedemineraliseerd water, ontijzerdwater, koelwater)
  • Onderhoud en beheer drinkwatersystemen (legionella beheer & preventie)
  • ​Advies op gebied van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld lozingseisen van afvalwater. 

Op het gebied van duurzaamheid helpen wij onze klanten ook bij

  • Het reduceren van watergebruik (bijvoorbeeld van drinkwater en proceswater)
  • Het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater (bijvoorbeeld terugwinnen van struviet)
  • ​Het benutten energiepotentieel (bijvoorbeeld het benutten restwarmte dat aanwezig is in afvalwater of het opwekken van biogas uit afvalwater)​

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen?

 


 Onze oplossingen op het gebied van water

Water is een milieuprobleem geworden dat steeds meer een economische en sociale uitdaging vormt voor de meeste industrieën over de hele wereld. Wij gaan deze uitdaging samen met onze klanten aan. 
Veolia is gespecialiseerd in behandelings- en monitoringoplossingen die de volledige watercyclus beslaan, van de initiële terugtrekking uit de bron tot de daaropvolgende lozing in de natuurlijke omgeving. 
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en energie uitgaven te verminderen, doen steeds meer steden een beroep hernieuwbare energiebronnen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.