Veolia Papierrecycling Nederland B.V.

(voorheen: Van Scherpenzeel B.V.)

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons allemaal op een andere manier om te gaan met afvalstromen. Onze doelstelling? Samen met u te komen tot een circulaire economie, waarbij materialen en producten op duurzame wijze worden geproduceerd, gebruikt en verwerkt tot nieuwe grondstoffen.

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons op een andere manier om te gaan met restmaterialen. Reststromen uit productieprocessen zijn geen ‘afval’, maar vormen een waardevolle bron voor grondstoffen. Dat is het principe van ‘urban mining’.

Het vraagt specialistische kennis om die grondstoffen te delven en hun waarde optimaal te benutten. Veolia eeft alle kennis, ervaring en onderzoekkracht die nodig zijn om voor verschillende grondstofstromen de juiste circulaire modellen te ontwikkelen. Welke materialen of producten u ook aanbiedt, Veolia garandeert dat de maximale restwaarde eruit wordt gehaald.

 

Van Scherpenzeel wordt Veolia Papier & Plastics Recycling Nederland B.V.

Veolia Papierrecycing Nederland B.V.

Proostwetering 30, 3543 AG Utrecht

T 030 - 890 6706

Oplossingen

Oplossing
Het proces van afval naar grondstof oftewel papier en karton recycling.
Oplossing
Wij vernietigen en recyclen vertrouwelijk archief en papier en geven het een tweede leven als secundaire grondstof.
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.
Oplossing
Wereldwijd raken de natuurlijke hulpbronnen uitgeput. Veolia gebruikt afval om nieuwe hulpbronnen te produceren en bij te dragen aan een circulaire economie.
Oplossing
Wij organiseren en regisseren wij het hele proces: van inzameling van uw materialen tot en met het op een verantwoorde manier recyclen om zo nieuwe, waardevolle grondstoffen terug te winnen.
Oplossing
Wij vernietigen vertrouwelijke materialen zoals computers, usb-sticks en harde schrijven. Zo bent u er zeker van dat oude gegevens niet op straat komen te liggen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.