Duurzaam beheer van openbare ruimten

In 2050 zal 70% van de wereldbevolking in steden wonen. Schoon water, afvalverwerking, afvalbeheer en energiediensten zijn de belangrijkste uitdagingen die vandaag de dag moeten worden aangepakt om de kwaliteit van leven in de toekomst te verbeteren.

De uitdagingen

Lokale instanties worden geconfronteerd met een aantal aanzienlijke uitdagingen bij de voorbereiding van onze steden op de toekomst, terwijl ze deze in het heden beheren. Willen steden hun huidige bevolking behouden en in de toekomst goed functioneren, dan moeten ze een duurzame benadering ontwikkelen voor het beheer en met name groeien op het gebied van nutsvoorzieningen zoals energie, water en afval. Dit wordt weergegeven in het Nederlandse Energie-akkoord voor duurzame groei dat in september 2013 door 40 partijen is ondertekend.
 
Provincies en gemeenten moeten een aantrekkelijke omgeving creëren voor mensen en bedrijven. Mensen moeten het gevoel hebben dat ze in een goede en veilige omgeving leven. Bedrijven moeten weten dat ze investeren in de juiste locatie. Om dit doel te bereiken, moeten lokale instanties diensten van topkwaliteit leveren voor hun klanten en tegelijkertijd de dagelijkse kosten onder controle houden. Langetermijninvesteringen in strategische infrastructuur moeten in evenwicht zijn met een rendement en voldoen aan verscherpte milieuwetgeving. 
 

Duurzaam beheer van openbare ruimte

Veolia is er om lokale instanties te helpen zich nu voor te bereiden op de toekomst. Onze experts werken al aan  creatieve oplossingen om de steden van de toekomst slimmer en duurzamer te maken zodat zij de circulaire economie kunnen bijhouden.

Veolia is er om beheerders en vastgoed eigenaren te helpen zich nu voor te bereiden op de toekomst. Onze experts werken al aan  creatieve oplossingen om de steden van de toekomst slimmer en duurzamer te maken zodat zij de circulaire economie kunnen bijhouden.

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.
Oplossing
Wij helpen u uw gebouw te verduurzamen en verlagen uw CO2 uitstoot.
Oplossing
Wij zorgen voor continuïteit van uw bedrijfs- of productieprocessen.
Oplossing
Wij helpen u om te voldoen aan wet- en regelgeving.
Oplossing
Wij helpen u om de CO2 footprint te verkleinen, en houden hierbij rekening met de (Europese) overheidsrichtlijnen.
Oplossing
Wij helpen u te allen tijde te voldoen aan wet- en regelgeving

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.