Verduurzaming & Energie oplossingen

Wij helpen u om de CO2 footprint te verkleinen, en houden hierbij rekening met de (Europese) overheidsrichtlijnen.

Verduurzaming van bestaande gebouwen, één van de afspraken van het klimaatakkoord. Bij Veolia helpen we u om verduurzaming concreet te maken. 
 

Binnen Europa is er afgesproken dat ten opzichte van 1990 er een CO2 reductie behaald moet worden van van 50% in 2030. Vanaf 2050 moeten alle gebouwen energieneutraal zijn, Veolia kan u hierin ondersteunen.

Wij helpen u om de CO2 footprint te verkleinen, en houden hierbij rekening met de (Europese) overheidsrichtlijnen. 
Door middel van advies en consulting helpen wij u te voldoen aan de wettelijke eisen, rekening houdend met energie en onderhoudskosten.

Wij helpen u om de CO2 footprint te verkleinen, en houden hierbij rekening met de (Europese) overheidsrichtlijnen. 
 

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.