Inspecties en keuringen van uw technische installaties

Wij helpen u te voldoen aan wet- en regelgeving

Veolia Gebouwenbeheer ondersteunt en ontzorgt gebouweigenaren en vastgoedeigenaren met betrekking tot wettelijk verplichte inspecties en keuringen. Wij bieden binnen onze dienstverlening inspecties aan conform NEN- en SCIOS normen.
 

Wij dragen zorg voor de keuringen en inspecties van uw technische installaties. We helpen u op die manier te allen tijde te voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving. 

Wij bieden u onafhankelijk advies op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en kwaliteit van uw gebouwgebonden installaties. 

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.