Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Veolia Nederland

Wereldwijde marktleider op het gebied van duurzame energie- en milieuoplossingen.

img_9850
 

Welkom bij Veolia

Klimaatveranderingen, fluctuerende energieprijzen, schaarste fossiele brandstoffen, economische malaise zijn onderwerpen die momenteel veel in de belangstelling staan. Efficiënter omgaan met energie, water en afval kan een oplossing zijn voor uw milieu- en economische uitdagingen. Veolia past haar kennis en expertise toe op het gebied van energie, economische en milieuvriendelijke oplossingen in haar aanbod aan zowel publieke als marktpartijen. Door onze focus op het reduceren van energie- en waterverbruik of het hergebruiken van restproducten, realiseren we samen met u duurzame en efficiënte oplossingen. Onze activiteiten zijn gericht op energiemanagement in gebouwen, warmte- en koudenetwerken en de levering van water en utilities.

 

Veolia in Nederland

Veolia is een vooraanstaand bedrijf op het gebied van milieudiensten. Wij leveren een uitgebreide reeks oplossingen met betrekking tot energie, water en materialen – met de nadruk op hergebruik van afval - en zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.

Veolia is al ruim 40 jaar actief in Nederland en ondersteunt haar klanten in de sectoren voeding, chemie, olie en gas, onderwijs, gezondheidszorg en lokale overheden.  Om een circulaire en meer duurzame economie te realiseren werken we met onze klanten samen om schaarse hulpbronnen te beheren maar ook door deze bronnen zo efficiënt mogelijke te benutten. Denk aan de transformatie van slib in bioplastic of de omzetting van koffiedik in een brandstofbron, met als doel het leveren van nutsdiensten. Via onze ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, techniek en technologie verminderen we de milieubelasting van de activiteiten van onze klanten en helpen we tegelijkertijd industriële bedrijven, dienstverlenende organisaties en de publieke sector om op een efficiëntere wijze te werken.

De 400 medewerkers van Veolia in Nederland maken deel uit van de grootste mondiale leverancier van milieuoplossingen. Samen met onze ruim 174.000 collega’s over de hele wereld zetten we ons in voor het leveren van innovatieve oplossingen die zijn gebaseerd op beste praktijken, milieubescherming en een betere kwaliteit van leven voor anderen.