De verduurzaming van de industrie begint bij de bestaande installaties aanpakken

We staan voor een enorme uitdaging; onze CO2-uitstoot moet drastisch omlaag!

We staan voor een enorme uitdaging; onze CO2-uitstoot moet drastisch omlaag! Om de klimaatverandering te stoppen en de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen wordt er natuurlijk gekeken naar hernieuwbare energiebronnen. Maar ook in de bestaande installaties is nog veel winst te behalen. Met name voor de industrie en grote bedrijven is dat een enorme opgave. Zij gebruiken nu nog voor 95 procent fossiele brandstoffen, dus alle winst die we daar boeken telt hard door. 

Onze ervaring leert dat er met goed beheer & onderhoud vrij eenvoudig gemiddeld al zo’n 5-10 procent te besparen valt. In deze tijd is dat snel verdiend! Het scheelt in kosten van brandstoffen én, daar waar van toepassing, lagere kosten van CO2-rechten door de lagere uitstoot. Hoe? Dat leggen we je graag uit.

Veolia Nederland Industriediensten Energiecentrale

Allereerst moeten we in dit kader twee zaken goed scheiden. Waar we het hebben over de installaties, assets of utilities, dan bedoelen we de installatie die nodig is om het bedrijfsproces van een industrieel bedrijf mogelijk te maken. Het machinepark voor de productie laten we in dit kader buiten beschouwing. Dat is natuurlijk de kernactiviteit van de onderneming, maar alle randzaken vormen vaak een ondergeschoven kindje. 

Eigenlijk kun je ook spreken van de nutsvoorzieningen voor de industrie;
Stoom, Warmte, (Proces)Water, Koeling, Perslucht, Vacuüm, Elektriciteit, Gas, Etc.

Dit geheel van benodigdheden is een complex geheel. Om deze installaties veilig draaiend te houden is een strikt onderhoudsregime geen overbodige luxe. Er zijn grote investeringen gemoeid met het toekomstbestendig maken van de installaties. Een terugverdientijd van 10 jaar of nog langer is hierbij geen uitzondering. Om echt te verduurzamen moet je dus veel verder vooruit durven kijken en op zoek gaan naar partners. Het is immers geen kernactiviteit van de onderneming, waardoor niet alleen de expertise vaak ontbreekt, maar ook de innovatiekracht om nieuwe technieken op hun waarde te beoordelen. Het is ook een grote kostenpost en de bedrijfszekerheid van de onderneming moet gegarandeerd blijven. Zonder deze voorzieningen ligt de productie immers stil!

Investeren

Bij de investeringen ontstaat veelal ook het eerste probleem. Bij grote ondernemingen worden investeringen vaak berekend op een theoretische terugverdientijd van 3 jaar. Dat kan voor de opwek installaties zelden uit. Daardoor worden veel investeringen uitgesteld en soms zelfs geheel niet gedaan. Tot het echt niet langer meer kan, met alle gevolgen van dien! Een betrouwbare partner die mee wil investeren (bijv. Met een DBFMO, lease of een ESCO constructie in de vorm van een Energie Prestatie Contract) is dus van levensbelang. Deze partner is dan gelijk mede verantwoordelijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. 
 

Veolia Nederland Monitoring Industrie

Meten = Weten!

Een ander probleem is dat er op energetisch vlak vaak te weinig wordt gedaan, omdat maatwerk daar altijd noodzakelijk is. Een grote productie gebruikt enorm veel energie. En dat in heel brede zin. Niet alleen elektriciteit, maar de productie van stoom is ook zo’n energievreter. Daar is veel te winnen als je het slim aanpakt. Zijn er mogelijkheden om warmte terug te winnen? Als de stoom gebruikt is, is het vaak nog steeds een bron van warmte. Je kunt ook denken aan de samenhang tussen verschillende apparaten. Wat gebeurt er als je het ene apparaat efficiënter maakt met de gekoppelde machines? Het kan zomaar zijn dat je dan de hele keten efficiënter kunt maken

Met ‘Smart Monitoring & Industry’ oplossingen is juist die hele keten in kaart te brengen. Met sensoren en verbruikscijfers krijg je een goed beeld van de prestaties van de verschillende apparaten in het systeem. Maar ook van de eerder genoemde samenhang van het geheel. Dit inzicht is bij veel bedrijven nu niet aanwezig. En toch is hier vaak al 5-10 procent besparing te boeken, waar je relatief weinig voor hoeft te doen. Alleen het beter op elkaar afstemmen van de verschillende apparaten en zo efficiënt mogelijk laten draaien van individuele apparaten maakt dit mogelijk, wanneer de juiste expertise in huis is. En met een goede rapportage heb je gelijk alle duurzaamheidsdoelstellingen in één overzicht;

 • CO2-uitstoot
 • Andere emmissies
 • Water- en Stoomgebruik
 • Energieverbruik
 • Overig grondstofgebruik

Ondergeschoven kindje
 

Beheer & onderhoud wordt vaak ten onrechte gezien als een kostenpost waar je relatief makkelijk op kunt bezuinigen. Zonde, want die besparing kost onderaan de streep uiteindelijk veel geld. Een strikt regime op beheer & onderhoud (Asset Management) levert juist heel veel op. Niet alleen voorkomt het uitval, het kan ook zorgen voor levensduurverlenging van installaties. En dit kan zomaar betekenen dat er 30-50 procent minder geïnvesteerd hoeft te worden. Want voor een lagere uitstoot hoef je niet persé de nieuwste apparatuur te hebben. Ook met betere brandstof, een goede filterinstallatie of hybride oplossingen met gas i.c.m. waterstof bijvoorbeeld, is veel te bereiken. En door bij het ontwerp van de installaties de onderhoudsmensen al aan tafel te hebben, maak je bij investering andere en betere keuzes. De goedkoopste oplossing aan de voorkant, kan wel eens duurder zijn aan de achterkant. 

Veolia Industriediensten Onderhoud

Winst

Het spreekt natuurlijk voor zich dat wij niet geheel onbevooroordeeld zijn in deze. Toch adviseren we ieder industrieel bedrijf goed na te denken over hun utilities en met een specialist in gesprek te gaan. Er is veel voordeel te behalen, die we graag nog eens op een rij zetten:

 • Verlaging van de TCO en grip op kosten
 • Sturen op duurzaamheidsdoelen
 • Levensduurverlenging van de installaties
 • Verbetering/behoud van bedrijfszekerheid
 • Ontzorging
 • Garanties op duurzaamheid rendementen
 • Altijd de benodigde expertise onder handbereik
 • Investeringen wanneer ze nodig zijn
   

Met goed beheer en onderhoud is de industrie voorbereid op een duurzame toekomst en omschakeling naar alternatieve oplossingen voor energie. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over de verduurzaming van industriële bedrijven.