Secundaire grondstoffen

Bij Veolia werken we aan een wereld waarin we geen grondstoffen uitputten, maar  hernieuwen, terugwinnen en aanvullen. In Nederland herwinnen wij grondstoffen uit onder anderen papier en karton, digitale datadragers, industriële reststromen en end-of-life huishoudelijke producten.

Bij Veolia kijken we verder dan naar hoe de wereld nu is. Wij kijken naar hoe de wereld zou móeten zijn. We gaan voor een wereld waarin een circulaire economie zorgt dat er geen materialen verloren gaan, waardoor we het milieu sparen en bronnen niet langer uitputten maar aanvullen waar nodig.  

Bij Veolia gaan we verder dan recyclen, we zetten de materialen die we inzamelen om in nieuwe grondstoffen. Zoals bijvoorbeeld PP regranulaat, of in nieuw papier en textiel. We hebben voor ieder materiaal een oplossing voor hergebruik. 

 

Ecologische én economische ontwikkelingen dwingen ons op een andere manier om te gaan met restmaterialen. Reststromen uit productieprocessen zijn geen ‘afval’, maar vormen een waardevolle bron voor grondstoffen. Dat is het principe van ‘urban mining’.
 

 

 

Onze secundaire grondstoffen

Oplossing
Veolia is actief in kunststofrecycling. Met name de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige compounds gebaseerd op gerecycled polypropyleen (rPP).
Oplossing
Papier en karton recycling, het proces van afval naar grondstof.
Oplossing
Wij verwerken materialen, die vrijkomen tijdens een productie- of verwerkingsproces en zetten deze opnieuw in. Bijvoorbeeld om energie op te wekken.
Oplossing
Veolia bezit en exploiteert verschillende faciliteiten voor de terugwinning van grondstoffen, waterrecyclage- en waterzuiveringsinstallaties en afvalenergievoorzieningen.
Oplossing
Bij Recyfood wordt organisch afval omgezet in een brandstof voor biovergisting. Wij regisseren het gehele proces: van inzameling tot het op een verantwoorde manier vernietigen en recyclen van organisch afval.
Oplossing
Wij recyclen end-of-life huishoudelijke producten en brengen deze terug in de circulaire economie.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.