Leveranciersportaal Veolia Nederland

Missie Veolia

“Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse hulpbronnen te beheren en
nieuwe bronnen te creëren. Wij zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.”

Onze ambities op het gebied van de ‘energietransitie’ en de ‘circulaire economie’ realiseren we niet alleen.
Leveranciers spelen hierin een belangrijke rol. Veolia Inkoop verbindt uw (innovatieve) concept, dienst of product
aan de behoefte van onze business. Zo ontzorgen we samen onze klanten op het gebied van een duurzame
energievoorziening en circulaire grondstoffen.

Wat vragen wij van een leverancier?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

EcoVadis

In kader van het MVO-beleid van Veolia is één van onze doelstellingen het monitoren van de duurzaamheidsprestaties van onze leveranciers. Om dit te bewerkstelligen heeft Veolia het EcoVadis Corporate Social Responsibility (CSR) monitoring platform geselecteerd. 

 

Met 20.000 geëvalueerde leveranciers wereldwijd, zijn zij marktleider op het gebied van duurzaamheids-beoordelingen. Middels dit internationaal geregistreerd platform kunt u door MVO-audits en zelfevaluaties aan uw klanten (dus breder dan enkel Veolia) voortgang op duurzaamheidsgebied aantonen.

 

Indien u meer informatie wenst te hebben over het EcoVadis platform kunt u hier terecht. 

 

Algemene richtlijnen leveranciersrelaties 

Veolia Nederland maakt onderdeel uit van de Franse multinational Veolia Environnement en heeft binnen de groep van gelieerde bedrijven een set algemene richtlijnen opgesteld die aangeeft wat zij van leveranciers verwacht op het gebied van ‘veiligheid, gezondheid & milieu’, ‘maatregelen ten aanzien van corruptie’, ‘eerlijke competitie’ en ‘mensenrechten’.  Deze zogenaamde ‘General Principles for Suppliers’ is hier te raadplegen.  

PDF
Our general principles for suppliers’ - 2019.pdf (1.08 MB)

 

Voorwaarden & condities

Veolia opereert in diverse markten en kent een uiteenlopende behoefte aangaande de levering van goederen en diensten. Om die reden hanteert Veolia verschillende inkoopvoorwaarden en condities.

Voorwaarden Nederlands

PDF
Algemene Inkoopvoorwaarden Veolia Nederland BV Versie 2019_10_01 NED.pdf (270.93 KB)
PDF
Algemene Inkoopvoorwaarden IT Veolia Nederland Versie 2019_10_01 NED.pdf (401.33 KB)
PDF
Inkoopvoorwaarden Inhuur Personeel Veolia Nederland BV Versie 2019_10_01 NED.pdf (279.07 KB)
PDF
Inkoopvoorwaarden Grondstoffen Veolia Versie 2019_10_01 NED.pdf (288.27 KB)
PDF
VGM Voorwaarden Veolia Nederland BV Versie 2019_10_01 NED.pdf (91.85 KB)

 

Voorwaarden Engels

PDF
General Purchase Conditions Veolia Nederland BV Version 2019_10_01 ENG.pdf (304.04 KB)
PDF
General Purchase Conditions IT Veolia Nederland BV Version 2019_10_01 ENG.pdf (545.61 KB)
PDF
Purchase Conditions Raw Materials Veolia Version 2019_10_01 ENG.pdf (228.49 KB)
PDF
HSE Conditions Veolia Nederland BV Versie 2019_10_01 ENG.pdf (119.05 KB)

 

Facturering & Betaling

Veolia geeft de voorkeur aan een efficiënt en duurzaam facturatieproces. Daarom werken wij bij voorkeur met digitale facturatie; een snelle en betrouwbare manier voor het sturen van facturen die leidt tot kostenbesparing aan zowel uw als onze kant.

Een overzicht van de verschillende entiteiten die ressorteren onder Veolia Nederland met de (e-mail)adressen waarnaar u uw factuur kunt insturen vindt u hier.

De factuur dient duidelijk opgesteld te zijn en moet ten minstens de volgende informatie bevatten om in behandeling genomen te kunnen worden: 

 • het inkoopordernummer van Veolia; 

 • de volledige naam en dat van de Veolia entiteit die heeft besteld;

 • het volledige adres en dat van de Veolia entiteit die heeft besteld (vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende);

 • het btw-nummer (bij fiscale eenheden is dat het btw-nummer van het onderdeel dat de prestatie levert);

 • het KvK-nummer;

 • de datum waarop de factuur is uitgereikt;

 • een opeenvolgend nummer;

 • de aard van de goederen of diensten die u hebt geleverd;

 • de hoeveelheid van de goederen of de omvang van de diensten die u hebt geleverd;

 • de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling;

 • het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw (neem daarnaast de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is).

 • het btw-tarief dat u in rekening brengt;

 • Het btw-bedrag. 

Heeft u vragen? Neem dan per e-mail contact met ons op via [email protected]

Tel. 020 - 446 9000