[Energietransitie] Circulaire Gebouwen

Veolia focust zich in Nederland op de circulaire economie en energietransitie. De activiteiten binnen Veolia Gebouwenbeheer richten zich op groot vastgoed en vastgoed clusters waarbij we proberen zoveel mogelijk in te zetten op circulaire gebouwen.

Wat is een circulair gebouw?

Bij Veolia kijken we hier op verschillende manieren naar. Onder andere kijken we naar de Circulariteitsladder waarbij de volgende 3 doelstellingen worden benoemd:

  • Een product/gebouw slimmer maken en gebruiken
  • De levensduur van product(-onderdelen)/gebouw verlengen
  • Restmaterialen nuttig toepassen

We gebruiken daarbij ook het R-model als richtlijn om naar de mogelijke oplossingen te kijken.


bron: circulair.com


Daarnaast monitoren we continu tijdens het gebruik van het gebouw de verbruiken van de verschillende energie- en waterstromen en zoeken we naar oplossingen om zoveel mogelijk afvalstromen binnen het gebouw afbreekbaar en/of recyclebaar te laten zijn, zodat de impact op ons milieu wordt geminimaliseerd.

Gefaseerd proces

De transitie van een traditioneel gebouw naar een circulair gebouw is een stapsgewijs proces, waar Veolia met haar expertise projectmatig mee aan de slag gaat. Na de implementatie verzorgt Veolia ook het onderhoud, beheer, monitoring van de verbruiken en de rapportages t.b.v. wet- en regelgeving en eventuele klantspecifieke rapportages. Tevens denken we proactief mee aan de volgende stappen en verbeteringen die het gebouw toekomstbestendig houden en laten.

Wilt u meer weten over Circulaire Gebouwen, neem dan contact op met onze afdeling Gebouwenbeheer.

 

Projectvoorbeeld

Nationale Nederlanden
Samen met Nationale Nederlanden heeft Veolia Gebouwenbeheer in twee van haar locaties (Haagse Poort & Delftse Poort) de volledige renovatie en verduurzaming van de kantoren gerealiseerd volgens het “Zero Waste” concept. Dit betekent dat alles wat is weggehaald ofwel is geoogst bij de ontmanteling een nieuwe bestemming heeft gekregen bij de nieuwe inrichting en/of een recycle bestemming heeft gekregen bij een grondstoffenproducent.

Daarnaast zijn er bij de nieuwe inrichting materialen ingezet die volledig gemaakt zijn van gerecycled materiaal en is meubilair waar mogelijk hergebruikt. Leveranciers zijn hier speciaal op geselecteerd. Er is dus ook sprake van een duurzaam inkoopproces.

Ook zijn de kantoorafdeling volledig heringericht vanuit het WELL principe. De inrichting van gebouwen wordt gebaseerd op de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de gebouwen. Dit betekent bijvoorbeeld dat er drinkwaterpunten moeten zijn binnen een bepaalde afstand van werkplekken en/of dat het binnenklimaat vrij lokaal middels klimaatzones (per bureaugroep bijvoorbeeld) kan worden geregeld.

Veolia Gebouwenbeheer heeft de volledige renovatie begeleid met inzet van zowel eigen collega’s als met de hulp van gespecialiseerde onderaannemers. Je moet hierbij denken aan de bouwkundige elementen, werktuigbouwkundige en elektrotechnische elementen. De samenwerking met onze opdrachtgever Nationale Nederlanden, maar ook met de leveranciers en onderaannemers is van groot beslag geweest om deze projecten tot een succes te maken.

Meer diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.
Oplossing
Veolia biedt verantwoorde energieoplossingen.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.
Oplossing
De Hubgrade van Veolia is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Deze centra leveren een grote bijdrage aan het besparen van energie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen.