[Energietransitie] Circulaire Gebouwen

Veolia focust zich in Nederland op de circulaire economie en energietransitie. De activiteiten binnen Veolia Gebouwenbeheer richten zich op groot vastgoed en vastgoed clusters waarbij we proberen zoveel mogelijk in te zetten op circulaire gebouwen.

Wat is een circulair gebouw?

Bij Veolia kijken we hier op verschillende manieren naar. Onder andere kijken we naar de Circulariteitsladder waarbij de volgende 3 doelstellingen worden benoemd:

  • Een product/gebouw slimmer maken en gebruiken
  • De levensduur van product(-onderdelen)/gebouw verlengen
  • Restmaterialen nuttig toepassen

We gebruiken daarbij ook het R-model als richtlijn om naar de mogelijke oplossingen te kijken.


bron: circulair.com


Daarnaast monitoren we continu tijdens het gebruik van het gebouw de verbruiken van de verschillende energie- en waterstromen en zoeken we naar oplossingen om zoveel mogelijk afvalstromen binnen het gebouw afbreekbaar en/of recyclebaar te laten zijn, zodat de impact op ons milieu wordt geminimaliseerd.

Gefaseerd proces

De transitie van een traditioneel gebouw naar een circulair gebouw is een stapsgewijs proces, waar Veolia met haar expertise projectmatig mee aan de slag gaat. Na de implementatie verzorgt Veolia ook het onderhoud, beheer, monitoring van de verbruiken en de rapportages t.b.v. wet- en regelgeving en eventuele klantspecifieke rapportages. Tevens denken we proactief mee aan de volgende stappen en verbeteringen die het gebouw toekomstbestendig houden en laten.

Wilt u meer weten over Circulaire Gebouwen, neem dan contact op met onze afdeling Gebouwenbeheer.

 

Meer diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties.
Oplossing
Veolia biedt verantwoorde energieoplossingen.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.