Hubgrade, slimme digitale tools

Hubgrade is een geïntegreerd sturingsplatform dat via een digitaal netwerk en met experts gegevens in realtime verzamelt, analyseert en interpreteert. Hierdoor kan Veolia het verbruik van de installaties van zijn klanten verminderen en optimaliseren. Hubgrade is een ideale tool voor de ondersteuning van onze operationele ploegen.
 

Waarom energiemonitoring?

Ieder gebouw is voorzien van één of meerdere aansluitingen voor elektriciteit, gas en warmte. Om het energiegebruik in gebouwen zoveel mogelijk te beperken en installaties waar mogelijk te optimaliseren, is het belangrijk om de energiestromen te volgen en te analyseren. Een toepasselijke uitspraak in de techniek is “meten is weten”.

Door het toepassen van energiemonitoring kan onnodig energiegebruik snel worden opgespoord en kunnen mogelijke energiebesparende maatregelen worden geadviseerd. Door het energiegebruik te koppelen aan de inkoopkosten, kan gerekend worden aan de kosten en baten van mogelijke energiebesparende maatregelen. Ook maakt energiemonitoring de resultaten van getroffen maatregelen voor energiebesparing direct zichtbaar. Een misvatting is wel dat velen denken dat besparen op het energiegebruik automatisch altijd gelijk is aan het besparen op de totale energiekosten. Zeker met de nog verder verwachte stijging van de (aard)gasprijzen en Opslag Duurzame Energie (ODE) zullen de totale energiekosten naar verwachting gaan toenemen.

Lijst Erkende Energiebesparende Maatregelen (EML)

Dat toepassing van energiemonitoring kan bijdragen aan een besparing op het energiegebruik heeft ook onze overheid erkend. Vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer is per 1 januari 2018 het monitoren van energie voor veel ondernemingen zelfs wettelijk verplicht geworden doordat energiemonitoring toegevoegd is aan de lijst van Erkende Energiebesparende Maatregelen (EML). Dit zijn energiebesparende maatregelen met een maximale terugverdientijd van 5 jaar. Uitvoering van deze energiebesparende maatregelen is verplicht voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar gebruiken.

Veolia Energie Hubgrade

De Hubgrade in Nederland is gevestigd in ons hoofdkantoor waar het energiegebruik van de eigen kantoren en industrieparken van Veolia maar ook van vele gebouwen van onze klanten succesvol door energiespecialisten wordt gemonitord. 

Smart Monitoring centrum van Veolia; duurzamer worden door slimme oplossingen.


Wie zijn onze klanten? 

Gemeenten, bedrijven, industrie


Voordelen voor onze klanten
 

Verlaag uw CO2 Footprint 

Realiseer een hogere kosten efficiëntie 

Draag bij aan het realiseren van belangrijke duurzaamheidsdoelen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.