World Oceans Day 2018

World Oceans Day: Veolia presenteert haar oplossingen voor het bestrijden van vervuiling in de zeeën en oceanen.

Op World Oceans Day, 8 juni 2018, presenteert Veolia haar aanpak om de enorme vervuiling in zeeën en oceanen over de hele wereld tegen te gaan. De Groep ontwikkelt oplossingen om vervuiling op het land te bestrijden en er een nuttige bron van te maken. Als onderdeel van een circulaire economie en in samenwerking met de lokale overheid, het bedrijfsleven en de burgers, vallen deze oplossingen uiteen in drie hoofdcategorieën: 1. Behandel de vervuiling aan de kust en stroomopwaarts, 2. anticipeer en verminder de kwetsbaarheid van regio's, 3. maak productiemethoden en consumptiepatronen circulair.
 


 

Er is dringend actie nodig om zeeën en oceanen te beschermen

De oceanen produceren 50% van onze zuurstof, absorberen 1/3 van de CO2 in de atmosfeer en zijn de meest biodiverse ecosystemen ter wereld. Ze worden echter tot in ongekende mate vervuild. Op dit moment wordt 50% van het afvalwater rechtstreeks in de zee geloosd zonder enige vorm van reiniging of behandeling. Daarnaast maakt plastic 80% van het afval in de zee uit. Wist u dat het tot wel 1000 jaar kan duren voordat plastic wordt ontbonden?
 

Bestrijding van vervuiling op het land en omzetten in een grondstof

Veolia is ervan overtuigd dat we actie moeten ondernemen tegen vervuiling op het land. De vervuiling op het land is namelijk voor 80% de bron van vervuiling in de zee. Veolia behandelt vervuiling op de grens tussen land en zee en door terug te gaan naar de bron. Deze methode helpt de kwetsbaarheid van regio's te verminderen en maakt productiemethoden en consumptiepatronen circulair.


 

Behandeling van vervuiling aan de kust en stroomopwaarts

Veolia verzamelt, behandelt en reinigt afvalwater en afval, en beperkt op die manier de hoeveelheid vervuiling die in de zee wordt geloosd. De Groep helpt ook kustlijnen op te ruimen (bijvoorbeeld via bewaking en controle van de zwemwaterkwaliteit).
 

Anticiperen op en verminderen van de kwetsbaarheid van regio's

Veolia implementeert systemen voor voorkoming van verontreiniging en dynamische beheersystemen om de veerkracht van stedelijke gebieden en regio's te vergroten. De groep helpt de stad Kopenhagen bijvoorbeeld om te voorkomen dat afvalwater in zee wordt geloosd als er overstromingen plaatsvinden.
 

Productieprocessen en consumptiepatronen circulair maken

Veolia ondersteunt de ontwikkeling van de plastic recycling industrie om de overgang naar circulariteit te ondersteunen en het volume aan plastic afval te beperken. Veolia is al een marktleider in Europa en is van plan om haar werkzaamheden op dit gebied te vervijfvoudigen tegen 2025.
Bovendien smeedt Veolia industriële samenwerkingsverbanden. In Nederland heeft de Groep bijvoorbeeld de krachten gebundeld met Philips voor het ontwerpen van ecologische huishoudelijke apparaten gemaakt van gerecycled plastic.
 

"Minder dan 10% van het plasticafval in de wereld wordt gerecycled en elk jaar belandt acht miljoen ton aan vervuiling in de oceanen. Veolia gelooft dat een van de oplossingen voor dit probleem het recyclen van plastic afval is. Dit betekent het smeden van nieuwe partnerships met organisaties, wetenschappers, onze industriële klanten en de lokale overheid om productiemethoden en consumptiepatronen circulair te maken ", zei Pierre Victoria, Veolia's directeur Duurzame Ontwikkeling, op een conferentie over duurzame ontwikkeling in het observatorium over" vervuiling van de oceanen en plastic " afval op zee. "De conferentie vond plaats op 6 juni in het hoofdkantoor van Veolia in Aubervilliers, Frankrijk.

 

Find out more

> Wereld Milieu Dag

> Veolia Planet 

> #LivingCircular