Natuurlijk water zuiveren op IPKW

Alle bedrijven op het terrein richten zich op de samenleving van de toekomst. Veolia faciliteert deze bedrijven op verschillende vlakken. Van stoom tot stroom, van water tot warmte. Lees er meer over in dit artikel.

Zuiver water in Arnhem dankzij kleine organismen

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem is een 90 hectare grote werklocatie die duurzame energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven wordt hier gewerkt aan de cleantech campus van de toekomst. Alle bedrijven op het terrein richten zich op de samenleving van de toekomst. Veolia faciliteert deze bedrijven op verschillende vlakken. Van stoom tot stroom, van water tot warmte, wij zorgen dat deze bedrijven kunnen draaien.

Hierbij hoort ook het zuiveren van het afvalwater van het terrein. Dit doen we met een biologische waterzuivering. Want cleantech betekent niet dat bedrijven geen afvalstromen meer hebben. Met de ambitie van IPKW om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn, zorgen we er samen voor dat de reststromen optimaal (her)gebruikt worden en we het milieu zo min mogelijk belasten.
 

Om er zeker van te zijn dat er geen vervuiling bij de reguliere waterzuivering of, erger nog, zomaar in het oppervlaktewater terechtkomt, heeft IPKW een geheel eigen rioleringsstelsel. Al het water dat de bedrijven op het terrein gebruiken komt terecht bij onze waterzuivering op het terrein zelf. Dit water bevat een bonte mix aan afvalstoffen.

Een deel van het afvalwater komt uit de kantoren en dat is vrijwel gelijk aan wat we thuis aan afvalwater hebben. Het is afkomstig uit de wc’s, keukens en badkamers in de verschillende gebouwen. Maar een aanzienlijk deel van het water is afkomstig van laboratoria, productie- en industriële bedrijven op het terrein. Zonder al te scheikundig te worden kun je je dan voorstellen dat hier ook behoorlijk wat zware metalen en verschillende chemicaliën in het water zitten.

zuurstoftoevoer voor bacterien in het waterzuiveringsproces

Tot 98% gezuiverd water

Op IPKW zijn we erin gespecialiseerd om ook zwaarder vervuild afvalwater te zuiveren. Dit gebeurt via een speciaal proces in een biologische waterzuivering, want het riool zuiveren op een industrieterrein vraagt een heel ander type waterzuivering dan een normale rioolwaterzuivering. Om het water tot 98% te kunnen zuiveren, wordt het instromende water bij ontvangst eerst goed geanalyseerd. De samenstelling is belangrijk om de bacteriën goed hun werk te kunnen laten doen.

 

Waterzuivering op werklocatie IPKW Veolia Nederland

Die bacteriën, of ‘vriendjes’ zoals Marianne Mulder, Advisor environmental strategy bij Veolia Nederland, hen noemt, vormen het hart van de zuivering. Marianne legt uit hoe dit proces werkt.

“Mijn vriendjes zijn bacteriën die het water echt zuiveren. Zij eten letterlijk alle vervuiling die in het water zit op. Al kunnen ze best kieskeurig zijn in hoe hun voedsel wordt aangeboden. Als er bijvoorbeeld te veel van een bepaalde stof tegelijkertijd komt (denk bijvoorbeeld aan alcohol) dan vinden ze het niet lekker en komen ze in opstand. Ze eten dan minder of zelfs helemaal niet en reinigen het water niet optimaal. Als zij niet blij zijn, moeten wij weer heel veel moeite doen om de zuivering weer stabiel te krijgen. We proberen er dus voor te zorgen dat de mix van water en afvalstoffen vooraf zo optimaal en stabiel mogelijk is.”

In principe eten deze bacteriën alles wat er in de waterzuivering terecht komt, maar dat staat of valt wel met de chemicaliën en metalen die aangeboden worden. Daarom heeft Veolia met IPKW en haar klanten een streng acceptatiebeleid van stoffen die via het riool mogen worden geloosd. Als de bacteriën hun buikjes letterlijk hebben volgevreten, zich hebben voortgeplant en aan het einde van hun leven zijn, komen ze met het water in een bezinkselbassin. Hier zullen ze uiteindelijk sterven. Dat is niet zielig, dit is hun normale levenscyclus. In de natuur zou dit niet anders zijn of waren ze al lang ten prooi gevallen aan een natuurlijke vijand.

“Eigenlijk hebben mijn vriendjes een prachtig leven!” vertelt Marianne, "Ze hebben een overvloed aan voedsel en nauwelijks gevaar te duchten. Een soort luilekkerland.”

Onderin het bezinkselbassin vormt zich uiteindelijk een slib van gestorven bacteriën, dat de restanten van de afvalstoffen bevat. Dit slib wordt vervolgens gedroogd en afgevoerd naar een speciale afvalverbrandingscentrale. Deze centrale moet voldoen aan strenge eisen, omdat dit slib nog steeds chemicaliën en metalen bevat, die zich in de bacteriën verzameld hebben. Met de verbranding van dit slib komt er ook weer warmte vrij, die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor de verwarming van huizen. Zo heeft zelfs dit slib nog waarde in de energietransitie.

Nabezinkbassin van de waterzuivering van Veolia Nederland

Het water dat overblijft nadat de bacteriën naar de bodem zijn gezakt is voor 98% gereinigd. Het kleine restje dat overblijft is verwaarloosbaar en komt veelal ook op andere manieren gewoon in de natuur terecht. Het gereinigde water wordt dan uiteindelijk op de IJssel gespuid. Dagelijks worden er monsters genomen om te controleren of het water dat we spuien wel voldoet aan de strenge eisen die in de vergunningen gesteld zijn.

De vraag rijst wel of, met het oog op waterschaarste, je op IPKW niet een gesloten systeem van water zou kunnen maken. 

Marianne Mulder; “Uiteraard bestaan er ook opties voor waterrecycling op industrieterreinen en, in theorie, is dit ook niet eens zoveel moeilijker dan de waterzuivering die we nu doen. Maar op dit moment is dat nog wel heel duur. Je zult dan ook moeten kijken naar een gesloten watersysteem. Daarnaast missen er ook nog richtlijnen vanuit de overheid voor de toepassing hiervan op industrieterreinen. Daar komt bij dat het water dat we nu lozen op de IJssel elders weer wordt gewonnen voor andere toepassingen. Zo kijkt Vitens nu naar drinkwaterwinning uit de IJssel.”

De waterzuivering op IPKW is een uniek en biologisch proces om zware metalen en chemicaliën uit het milieu te houden. Het laat zien dat we ook water dat flink verontreinigd is, op een natuurlijke manier weer schoon kunnen krijgen. Watertransitie in optima forma!

Het gezuiverde water recycling van water

We zuiveren afvalwater van verschillende industrieën, we werken water op voor de productie van de industrie en uit de reststoffen winnen we weer energie. Dit maakt onze kennis over water uniek. 
Ralph Terlouw, Watertechnoloog bij Veolia Nederland, vertelde in dit artikel alles over zijn kennis van water. 

Meer weten over waterzuivering voor de industrie? We vertellen je er graag meer over!