Bedrijven moeten ‘Aan de Bak’!

Vereniging Afvalbedrijven wil bedrijven stimuleren om meer afval te scheiden. Dit doen zij door nieuwe klanten standaard twee afvalcontainers aan te bieden. Bijvoorbeeld voor restafval en plastic.

Campagne 'Aan de Bak' is gestart

Vandaag is de landelijke campagne ‘Aan de Bak’ van start gegaan. Inzamelaars van bedrijfsafval, aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Transport en Logistiek Nederland (TLN), bieden hierbij nieuwe klanten standaard twee afvalcontainers aan voor het scheiden van minstens twee afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic en papier. De branche wil hiermee bedrijven stimuleren meer afval te scheiden. Van gescheiden afvalstromen worden grondstoffen voor nieuwe materialen en producten gemaakt. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee.

Thuis vinden we afval scheiden heel gewoon. Lege flessen houden we apart en papier gooien we in de papierbak. Maar op het werk, in de sportschool of bij de bioscoop doen we dat opeens niet meer. Best gek toch? Net zoals we thuis gewend zijn, moeten ook bedrijven hun afval veel beter scheiden en niet alles zomaar bij het restafval gooien. Met de campagne ‘Doe alsof je thuis bent’ riepen de afvalinzamelbedrijven vorig jaar medewerkers hiertoe op. Met het vervolg ‘Aan de Bak’ gaan de bedrijven een stap verder. Nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval kunnen aanleveren krijgen áltijd een contract aangeboden voor minimaal twee gescheiden afvalstromen. 

Meer afval van kantoren en winkels recyclen

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) produceert jaarlijks ruim 5 miljoen ton afval. Slechts de helft daarvan wordt gerecycled. Zo’n 2 - 2,5 miljoen ton wordt als restafval ingezameld en verwerkt. De afvalbranche sluit zich aan bij de ambitie van de rijksoverheid om de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector terug te brengen tot 1 miljoen ton per jaar. Afvalbedrijven kunnen dit afval recyclen en zo de overgang naar de circulaire economie versnellen.

Veolia Papier Recycling

Natuurlijk ondersteunt Veolia dit initiatief van de VA van harte. Voor veel bedrijven hebben we de regie voor de verschillende afvalstromen al overgenomen en bieden we een Total Waste Management oplossing. Zo wordt op Industriepark Kleefse Waard (IPKW) al een collectief inzamelsysteem aangeboden aan alle bedrijven op het park. Hier laten IPKW en Veolia zien dat hiervoor een standaard en schaalbaar proces te realiseren is. In de verhalencyclus ‘Op IPKW voelt het bijna net als thuis’ lees je hoe dit in de praktijk werkt.

Veolia vrachtwagen die afval inzamelt van bedrijven

Met ‘Aan de Bak’ geven we een duidelijk signaal af aan het bedrijfsleven. Wat voor de één afval is, is voor een ander de basis voor een nieuw product. We streven, samen met onze klanten, naar een zo hoog mogelijk hergebruik van materialen.

Meer weten over het hergebruik van materialen? 

Lees hier meer over de circulaire economie.