Verduurzaming van de voedselindustrie

We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit.

Nederland wordt reeds lange tijd beschouwd als een vooraanstaand producent en exporteur binnen deze markt, terwijl het daarnaast een internationale reputatie heeft opgebouwd op het gebied van de productie van natuurlijke en duurzame voedings- en andere producten van topkwaliteit. Met hoge groeiniveaus komt de verhoogde verantwoordelijkheid voor het behouden van deze reputatie door onvermoeibaar de impact op het milieu te beheren.
 

Water behoort tot de eerste bestanddelen die worden gebruikt bij de productie van voedsel, als proceswater voor dranken, kant-en-klaarmaaltijden en zuivelproducten. Het is ook een verwerkingshulpmiddel dat wordt gebruikt gedurende het gehele proces (reinigingswater, transportwater) alsmede als energiehulpmiddel bij gebruik als stroom voor koeling (boilertoevoerwater, koelwater, ijs voor bewaring).

We optimaliseren de levering van energie en bronnen zoals stoom en perslucht gedurende het gehele productieproces en binnen de gehele faciliteit. We hebben onze klanten niet alleen geholpen bij het verlagen van hun jaarlijkse productiekosten maar daarnaast ook met hun duurzaamheidsdoelen, door het hergebruik van het bijproduct van het productieproces als brandstof voor het genereren van energie ter plaatse en, door het hergebruik van restwarmte ter plaatse of voor stadsverwarming.
 
Dit alles wordt gedaan naast het onze klanten van dienst zijn om te zorgen dat zij voldoen aan de wettelijke eisen en zich houden aan de voorwaarden van hun milieuvergunningen en veiligheidsnormen. Het toepassen van een holistische benadering van milieu-impact leidt tot besparingen die Nederlandse producenten dan kunnen gebruiken om te investeren in hun kernprocessen en groei, terwijl ze daarnaast consistente verbetering bereiken van hen prestaties op het gebied van duurzaamheid.

We werken samen met onze klanten aan het ontwerpen van oplossingen voor het meten en optimaliseren van watergebruik, -behandeling en -hergebruik.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.