Informatieplicht Erkende Maatregelen voor kantoren

Met ingang van 1 juli 2019 wordt het voor bedrijven verplicht de "Erkende Maatregelen voor kantoren" ten aanzien van energiebesparende oplossingen te rapporteren binnen het eLoket van de Rijksoverheid. Veolia is bekend met deze maatregelen en kan u helpen de juiste rapportages op te stellen, maar ook bij het identificeren en implementeren van de erkende maatregelen.

De overheid verplicht bedrijven om op 1 juli 2019 aan te geven hoever ze zijn met het realiseren van energiebesparende maatregelen. De Erkende Maatregellijsten Lijsten die door de overheid zijn opgesteld zijn hierin leidend. Dit zijn energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. Met de informatieplicht moeten bedrijven de overheid informeren welke erkende maatregelen zij al hebben uitgevoerd. Elke 4 jaar moeten bedrijven die onder de informatieplicht vallen opnieuw rapporteren welke maatregelen er zijn genomen.

 

 

Voor wie geldt de informatieplicht?

Voor alle bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar en/of 25.000 m3 gas (equivalenten) per jaar, geldt de informatieplicht. 19 branches vallen in deze doelgroep, waaronder zorginstellingen, kantoren, gemeentelijk vastgoed, onderwijsinstellingen en bedrijven met een of meer bedrijfshallen.

 

Organisaties met EED-verplichting krijgen uitstel tot 5 december 2019

Organisaties die vallen onder de EED-verplichting krijgen meer tijd om aan de informatieplicht te voldoen. Op uiterlijk 5 december 2019 moeten zij de formulieren in het eLoket hebben ingediend.

 

Uitzonderingen

 

  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3); zij zijn al jaarlijks verplicht rapportages in te dienen (MJA monitoring)

  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem zoals is omschreven in artikel 15.51 Wm

  • Deelnemers aan de Europese Emissie Handelssysteem (Emissions Trading System of EU ETS)

  • Type C-inrichtingen volgens  artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer (dit zijn bedrijven met een omgevingsvergunning)

Hoe te voldoen aan de informatieplicht

Er wordt voldaan aan de informatieplicht wanneer u uiterlijk op 1 juli 2019 digitaal de aangifte heeft ingediend via het eLoket. 

Controle op de informatieplicht

De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven die vallen onder de informatieplicht. De toezichthouders van de Omgevingsdiensten krijgen vanaf 2 juli 2019 toegang tot de ingediende informatie. Niet of te laat met het indienen, dan kan er een dwangsom worden opgelegd voor elke maand dat er niet wordt voldoen.

Wanneer eLoket open

Het eLoket is een website van de overheid (RVO) waar de gegevens over energiebesparende maatregelen dienen te worden invult. Per heden is het mogelijk digitaal aangifte te doen via het eLoket.

 

Toegang tot eLoket

Voor het inloggen op het eLoket is e-herkenningssleutel niveau 1 nodig. Kosten ca 10 euro per jaar. Per bedrijf of instelling is één e-herkenningssleutel nodig. Een organisatie kan dus met één e-herkenningssleutel voor meerdere inrichtingen het eLoket invullen. Voor het invullen van het eLoket mag de organisatie ook een intermediair aanwijzen (bijvoorbeeld Veolia). Ga voor meer info naar de eherkenning.nl.

Controle op de informatieplicht

De overheid heeft een database opgesteld met alle bedrijven die vallen onder de informatieplicht. De toezichthouders van de Omgevingsdiensten krijgen vanaf 2 juli 2019 toegang tot de ingediende informatie. Niet of te laat met het indienen, dan kan er een dwangsom worden opgelegd voor elke maand dat er niet wordt voldoen.

Veolia kan u ondersteunen bij het identificeren, implementeren en rapporteren van de Erkende Maatregelen ten aanzien van energiebesparingen.

We zien de wereld zoals deze zou moeten zijn, en niet alleen zoals deze nu is.