[Energiemonitoring] Hubgrade

De Veolia Hubgrade is het wereldwijde smart energiemonitoring centrum van Veolia. Inmiddels zijn er 60 Hubgrades actief in meer dan 20 landen en leveren deze centra dagelijks een grote bijdrage aan het besparen van energie en het terugdringen van de CO2 uitstoot door het analyseren van data uit gebouwen en industriële plants van zowel Veolia zelf als van klanten van Veolia.

In de transitie naar een toekomstbestendig en duurzaam energiesysteem wordt sterk ingezet op hernieuwbare energiebronnen met variabele opwekpatronen, zoals bijvoorbeeld wind en zonnepanelen. Tegelijkertijd zie je dat de vraag naar elektriciteit groeit bij gebouwen door de inzet van bijvoorbeeld warmtepompen voor verwarming.

In het Klimaatakkoord zijn uitdagende klimaatdoelstellingen vastgesteld. Energie-efficiency speelt in de energietransitie een belangrijke rol. Op gebouweigenaren en/of huurders rust een (actieve) energiebesparings- en informatieplicht om bij te dragen aan het behalen van deze doelstellingen. Dit is één van de grootste verbouwingen van onze samenleving. En de urgentie is groot. Energiebesparing is essentieel bij de verduurzaming van ons energiegebruik.

Toezicht en handhaving op naleving van de energiebesparingsplicht wordt intensiever. De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voor de handhaving door het bevoegd gezag extra financiële middelen beschikbaar gesteld.

De Hubgrade in Nederland is gevestigd in het hoofdkantoor van Veolia te Schiphol-Rijk waar 24/7 het energiegebruik van zowel de eigen kantoren en industrieparken van Veolia maar ook van vele gebouwen van onze klanten succesvol door meerdere energiespecialisten wordt gevolgd, bewaakt en geanalyseerd.

De Hubgrade biedt momenteel 4 business lines. Alle 4 hebben raakvlakken met elkaar, namelijk het ontvangen van data, verwerken en analyseren van de data en het adviseren van verbetermaatregelen.

Waarom energiemonitoring?

De reden dat Veolia de Hubgrade het kloppende hart van haar gebouwbeheer organisatie heeft gemaakt is eigenlijk heel simpel. Als we geen grip op het energiegebruik van de assets in onze gebouwen en industriële plants hebben, is het vrijwel onmogelijk om onnodig energiegebruik te signaleren en de CO2 uitstoot waar mogelijk terug te dringen.

Ieder gebouw is voorzien van één of meerdere aansluitingen voor elektriciteit, gas en warmte. Om het energiegebruik in gebouwen zoveel mogelijk te beperken en installaties waar mogelijk te optimaliseren, is het belangrijk om de energiestromen te volgen en te analyseren. Een toepasselijke uitspraak in de techniek is “meten is weten”. Om energie te kunnen besparen is inzicht in het energiegebruik essentieel.

Niet alleen heeft het besparen van energie invloed op uw maandelijkse kosten. Het geeft u tevens meer inzage in uw bedrijfsprocessen. Wanneer gebruiken we meer of minder energie en wat is hier de reden van? Door het toepassen van energiemonitoring kan onnodig energiegebruik snel worden opgespoord en kunnen mogelijke energiebesparende maatregelen worden geadviseerd en toegepast. Juist door vanuit een centraal punt de energiestromen te monitoren en de gedeelde kennis van en met onze internationale collega’s te combineren, kunnen wij onze klanten helpen zo duurzaam mogelijk te worden.

Altijd controle over uw technische installaties

De Hubgrade beschikt over een eigen technisch (OT) netwerk. Dit technische netwerk wordt beheerd door onze eigen Hubgrade applicatiebeheerders en draait in de cloud. Meldingen/storingen vanuit een Gebouw Beheer Systeem worden automatisch verwerkt en gerouteerd. Binnen kantooruren naar onze servicedesk en buiten kantoortijden naar onze meldcentrale. Desgewenst wordt een cc van de melding naar de opdrachtgever of andere belanghebbenden gestuurd. Dagelijks wordt door ons een check gedaan op de status van het Gebouw Beheer Systeem. Onder andere via een storing dashboard waarin alle meldingen worden gelogd.

Doel is om storingen vroegtijdig te signaleren en uitval of klachten van gebruikers te voorkomen. Indien er toch een storing is kunnen we deze op afstand op urgentie beoordelen en zonodig een storingsmonteur aansturen om op locatie de storing op te lossen.

Zowel de eigen Veolia medewerkers als opdrachtgevers of andere belanghebbenden kunnen toegang krijgen tot ons Beheer op Afstand platform. Om onze systemen en netwerken te beschermen tegen digitale aanvallen maken wij gebruik van een persoonsgebonden token met een 2-staps verificatie.

Via een aangesloten Gebouw Beheer Systeem kunnen we eenvoudig de technische installatie op afstand monitoren en bedienen. Hierdoor kunnen we de energieprestatie van een gebouw volgen en waar mogelijk optimaliseren. De mogelijkheden voor het aansluiten van een Gebouw Beheer Systeem op het Veolia Beheer op Afstand platform is merk onafhankelijk en kan op meerdere manieren:

  • via een modem (SIM)
  • via een site to site (VPN) koppeling

Omdat we voor de connectivity werken met maandabonnementen met verschillende mogelijke SLA’s, is er voor deze dienstverlening geen investering in hardware nodig of zijn er geen andere bijkomende kosten van toepassing.

Schone lucht is belangrijk maar wat is schone lucht en adem ik schone lucht in?

De kwaliteit van het binnenmilieu beïnvloedt de gezondheid, het beleefde comfort en de productiviteit van de gebruikers van een gebouw. Elke dag ademen we per persoon gemiddeld 8.000 liter lucht in. Covid-19 heeft ons heel duidelijk gemaakt dat de lucht die we inademen risico’s met zich mee kan brengen. Daarom is het belangrijk dat de lucht die je binnen inademt gezond is. Onvoldoende geventileerde ruimtes vergroten het risico op gezondheidsklachten door bijvoorbeeld de kans op besmettingen door virussen.

Ongezonde lucht kan bestaan uit een mengsel van stoffen, zoals CO2, fijnstof, vluchtige organische stoffen, vocht en schimmels maar is niet altijd even goed zichtbaar. Door de luchtkwaliteit te meten en te monitoren wordt de gezondheidsprestatie van een ruimte snel, goedkoop en duidelijk zichtbaar gemaakt.

Benieuwd hoe gezond uw leefomgeving is?

We beschikken over een mobiele meetbox waarmee we snel en flexibel de luchtkwaliteit in een ruimte kunnen meten. Maar we kunnen ook m.b.v. een netwerk aan IOT smart sensoren een permanente meting realiseren. Uiteraard monitoren en analyseren we de ontvangen data, rapporteren we via een duidelijk dashboard en kunnen bij limiet overschrijdingen tijdig de gebruiker informeren op het nemen van maatregelen. Daarnaast kunnen we adviseren om maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Doel is een gezonde werk en leefomgeving voor iedereen.

Wat is narrowcasting?

Narrowcasting is een effectieve vorm van beeldschermcommunicatie waarbij publiek op een bepaalde locatie wordt bereikt door middel van audiovisuele displays (televisieschermen).

Door toepassing van narrowcasting is eenvoudig op een moderne manier communicatie mogelijk naar personeel of naar klanten en bezoekers. Zo kunnen we bijvoorbeeld met deze communicatieservice energiedashboards, videomateriaal of andere content via een eigen kanaal tonen op de aangesloten televisieschermen. In bijna elke vestiging van Veolia hangt inmiddels zo’n televisiescherm en worden bezoekers en personeel al bij de receptie door Veolia verwelkomd middels het narrowcasting scherm.

Voorbeelden voor toepassing van narrowcasting:

  • Product- of bedrijfsfilmpjes
  • Presentaties
  • Energiedashboards bv opbrengst zonnepanelen of energiebesparing
  • Real time lokaal weerbericht
  • Real time lokaal/landelijk nieuws
  • Verkeersinformatie
  • Etc.

Deze communicatieservice bieden we zowel voor de eigen Veolia vestigingen/plants als voor onze klanten.

De Hubgrade en Energiebesparende Maatregelen Lijsten

Als het energiegebruik van een gebouw meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per kalenderjaar bedraagt is het volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Door het uitvoeren van maatregelen uit de erkende Energiebesparende Maatregelen Lijsten (EML) kunt u voldoen aan deze verplichting en draagt u bij aan de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Per 1 januari 2018 is het monitoren van energie voor veel ondernemingen zelfs wettelijk verplicht geworden doordat energiemonitoring toegevoegd is aan de lijst van Erkende Energiebesparende Maatregelen (EML) voor een groot aantal sectoren.

Met het gebruik van het Energie Bewakingssysteem (EBS) kunt u het bevoegd gezag laten zien dat u voldoet aan de Wet milieubeheer.

Wat maakt de Hubgrade zo effectief?

Door het uitlezen van onze slimme meters op klantlocaties ontvangen wij continu een stroom van data binnen met betrekking tot het energieverbruik van het gebouw of industriële plant. Deze data wordt vervolgens door onze analisten op de Hubgrade geanalyseerd, gebenchmarkt en verwerkt tot een rapportage en een mogelijk besparingsplan die met de klant en onze medewerkers op locatie wordt gedeeld.

Door deze energie rapportages en besparingsplannen te delen met onze medewerkers op locatie kunnen wij veelal zonder investering gelijk optimalisaties direct uitvoeren. Voor mogelijke besparingeningreep waarbij wel een investering benodigd is zullen wij met de klant in gesprek treden en ons advies uitgebreid toelichten en kijken naar de mogelijkheden om deze zo efficiënt mogelijk toe te passen.

Aanpak volgens Veolia

Alleen het monitoren van het energiegebruik levert nog niet automatisch een energiereductie op. Veolia werkt volgens het onderstaande stappenplan:

Stap 1

De eerste stap is het inzichtelijk maken van het huidige en historische energiegebruik door toepassing van energiemonitoring. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden zullen de specialisten van Veolia per aansluiting een passende oplossing (meetbedrijf/ODA of eigen energiemeting) realiseren om de energiegebruiksdata te exporteren naar het energiemonitoringscentrum van Veolia. Een koppeling van uw Gebouw Beheer Systeem (GBS) en ons volledig cloud based Beheer op Afstand (BoA) platform biedt extra mogelijkheden om uw installaties 24/7 op afstand te bewaken en indien nodig te bedienen.

Stap 2

Stap twee is het analyseren van het energiegebruiksdata eventueel in combinatie met het uitvoeren van een energieaudit op locatie. Op basis van de analyse van de gegevens volgt het opstellen van haalbare energiebesparende maatregelen op korte, middellange en lange termijn. Uiteraard worden de Erkende Energiebesparende Maatregelen Lijsten hierin niet vergeten. Niet altijd dient er direct fors geïnvesteerd te worden in fysieke energiebesparende maatregelen. Veelal kan met gedragsverandering of het aanpassen van (klimaat)instellingen ook een behoorlijke energiebesparing worden bereikt. Veolia biedt middels dashboards het energiegebruik eventueel in combinatie met op uw locatie.

Stap 3

Stap drie is het volgen en bewaken van de genomen maatregelen en de bijbehorende doelstelling middels een duidelijke en uitgebreide energierapportage. Indien nodig zal er bij afwijkingen (drift) van het energiegebruik actie worden ondernomen door de Veolia specialisten. Indien mogelijk worden (klimaat)instellingen op afstand of op locatie aangepast.

Stap 4

Stap 4 is een Energie Prestatie Contract (EPC) en is de meest verregaande stap met als doel het energiegebruik gegarandeerd en blijvend te reduceren. Een Energie Prestatie Contract (EPC), waarin de beoogde energiebesparing gegarandeerd contractueel wordt vastgelegd in een onderhoud- en energieprestatie contract, behoort ook tot de activiteiten van Veolia.

Geïnteresseerd in de uitgebreide mogelijkheden en dienstverlening van onze Hubgrade? Kom dan langs voor een uitgebreide demonstratie en maak kennis met onze energie analisten.

Diensten op het gebied van energietransitie

Wilt u meer informatie over de dienstverlening die wij bieden op het gebied van technisch onderhoud en beheer, energiemanagement, projectmanagement en utility levering ga dan naar de pagina’s waar de activiteiten verder worden omschreven.

Oplossing
Veolia is expert op het gebied van beheer en onderhoud technische installaties en kijkt graag met u mee naar nieuwe technologische oplossingen die de duurzaamheid van uw gebouw verbeteren.
Oplossing
Veolia beheert wereldwijd warmte- en koudenetwerken. De netwerken zijn ontworpen om warmte, warm water en koeling te leveren.
Oplossing
Elke industriële sector vraagt een specifieke benadering. Onze expertise stuurt niet alleen op oplossingen die perfect zijn geïntegreerd, maar ook op de inbreng van de beste kwaliteits- en veiligheidsstandaarden.