Wereldwaterdag 2019: Veolia zet zich in om de toegang tot veilig en schoon drinkwater voor iedereen te verbeteren

Het thema van de Wereldwaterdag van dit jaar, georganiseerd op 22 maart, is 'niemand achterlaten'. Overal ter wereld zet Veolia zich in voor meer inclusief waterbeheer.

De toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, die een factor is voor de volksgezondheid, is een belangrijke motor voor ontwikkeling. In een rapport van de Verenigde Naties dat in 2019 werd gepubliceerd, wordt een aantal uitsluitingsfactoren in verband met de toegang tot water belicht, waaronder geslacht, ras, etniciteit, godsdienst, kaste, nationaliteit, handicap, leeftijd en gezondheid, verblijfplaats en economische en sociale status. Andere factoren, zoals milieuvervuiling, klimaatverandering, bevolkingsgroei, gedwongen verhuizingen en migratiestromen, zijn van invloed op de toegang tot water voor kansarme bevolkingsgroepen.

Veolia's doel is 'het leveren en in stand houden van essentiële diensten voor gezondheid en menselijke ontwikkeling' als onderdeel van haar inzet voor duurzame ontwikkeling. Dit doel weerspiegelt Veolia's inzet om bij te dragen aan de United Nations Sustainable Development Goals (SDG's) en de collectieve inspanning om de toegang tot duurzame diensten te verbeteren. Sinds 2000 heeft Veolia wereldwijd 9,6 miljoen mensen toegang verschaft tot drinkwater en 4,4 miljoen mensen tot sanitaire voorzieningen, en sinds de definitie van de SDG's in 2015 zijn deze cijfers respectievelijk 3,9 miljoen en 1,8 miljoen mensen. 

Veolia ontwikkelt initiatieven voor meer inclusief waterbeheer over de hele wereld.