Wereldmilieudag 2019

Luchtvervuiling: onzichtbaar, onwaarneembaar, dringend.

"Stop luchtvervuiling": Wereldmilieudag op 5 juni, georganiseerd door de VN, richt zich op een van de grootste milieu-uitdagingen van onze tijd. De inzet van China, het gastland voor de viering van de Wereldmilieudag in 2019, dient als inspiratiebron voor landen over de hele wereld.

Ter gelegenheid van de publicatie van de resultaten van een Elabe-studie voor Veolia in Frankrijk, België en Sjanghai (China), onthult de voorzitter en CEO van de groep Antoine Frérot een nieuw aanbod om de kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren.
 

Luchtvervuiling: onzichtbaar, onwaarneembaar, dringend.

Negen op de tien mensen worden blootgesteld aan niveaus van luchtvervuiling die hoger liggen dan de door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen niveaus: als vierde hoogste sterfte-risicofactor ter wereld veroorzaakte luchtvervuiling waarschijnlijk meer dan acht miljoen vroegtijdige sterfgevallen in 2016, waarvan bijna de helft (3,8 miljoen) te wijten is aan een slechte kwaliteit van de binnenlucht (WHO 2018). In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de lucht die we inademen in gebouwen tot 8 keer meer vervuild dan buiten - en we brengen 85% van onze tijd door in gesloten ruimtes.

De Elabe-studie over dit onderwerp, uitgevoerd voor Veolia in Frankrijk, België en Sjanghai, heeft echter aangetoond dat één op de twee Fransen, en meer dan 60% van de ondervraagden in België en Sjanghai, zich niet bewust zijn van het feit dat er meer luchtvervuiling ín gebouwen is dan buiten. In Frankrijk, bijvoorbeeld, is de lucht die in 60% van de woningen en 34% van de tertiaire gebouwen wordt ingeademd van slechte kwaliteit (bron OQAI).

Maar hoewel luchtverontreiniging binnenshuis een complex probleem is, kan het onmiddellijk worden aangepakt met snelle en tastbare resultaten.

Veolia verbindt zich ertoe de luchtkwaliteit in gebouwen te garanderen.

 

Wij beschikken over de expertise en technologie om onze klanten te ondersteunen in de gehele waardeketen van de binnenluchtkwaliteit. Van de audit en het beheer van de installaties tot en met luchtbehandelingssystemen en het betrekken van gebruikers van gebouwen, Veolia is de eerste grote wereldleider op het gebied van milieu met een geïntegreerd aanbod dat de kwaliteit van de lucht in gebouwen garandeert. Wij zijn van mening dat om de uitdaging van de luchtkwaliteit aan te gaan, iedereen zijn rol volledig en zonder vertraging moet vervullen!
ANTOINE FRÉROT
CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF VEOLIA

Vandaag, op Wereldmilieudag, kondigt de Groep daarom de lancering van een nieuw geïntegreerd aanbod aan. Als pionier bestrijkt het de hele waardeketen en maakt het mogelijk om rekening te houden met de specifieke kenmerken en behoeften van elk type klant.
 

Een uitgebreid aanbod dat de gehele waardeketen van de binnenluchtkwaliteit omvat.

Het commerciële aanbod van Veolia is onderverdeeld in verschillende niveaus van dienstverlening: Air Control, Air Performance en Air Human.

AIR Control beoordeelt voortdurend de luchtkwaliteit en biedt passende oplossingen: het geeft klanten informatie over de kwaliteit van de binnenlucht om een speler in hun omgeving te worden dankzij de identificatie van potentiële bronnen van vervuiling en het aanbieden van oplossingen. Veolia gebruikt 3 sensoren die in 2018 door Airlab zijn gekwalificeerd.

AIR Performance beheert en optimaliseert installaties met gegarandeerde resultaten en prestatiebewaking. Veolia heeft al 42.000 installaties die luchtbehandeling nodig hebben en heeft 23 Hubgrade Performance Management Centra over de hele wereld.

AIR Human betrekt belanghebbenden bij het verbeteren van de luchtkwaliteit van gebouwen. Het maakt de bewoners, medewerkers en gebruikers "actoren" in het verbeteren van de luchtkwaliteit, dankzij toegankelijke en begrijpelijke informatie. Het is een kwestie van het betrekken van de gebruikers door rekening te houden met hun indrukken met een "welzijnsindicator" voor de luchtkwaliteit.