Werelddag tegen woestijnvorming en droogte: Veolia onderneemt actie om landbouwgrond duurzaam te beheren

De Werelddag tegen woestijnvorming en droogte staat dit jaar in het teken van duurzaam Landbeheer (SLM “Sustainable Land Management”). SLM is essentieel voor het in evenwicht brengen van ecosystemen, het stimuleren van lokale economieën en het scheppen van banen, terwijl producenten, consumenten en besluitvormers er actief bij worden betrokken. Veolia biedt oplossingen om land duurzamer te beheren als onderdeel van een circulaire economie.

 

Bescherming van de bodem - een dringende noodzaak

Volgens een FAO-verslag uit 2015 zou meer dan een derde van de landbouwgrond in de wereld matig of ernstig kunnen worden aangetast door erosie, verzilting, verdichting, verzuring en chemische bodemverontreiniging. De daling van de bodemkwaliteit heeft een directe impact op gewassen. Volgens het gespecialiseerde onderzoeksinstituut in het Verenigd Koninkrijk, Rothamsted, zal de productiviteit van landbouwgrond tussen nu en 2050 met 30 procent dalen als we doorgaan met het uitputten van de bodem.

Tegelijkertijd wordt water schaars. De VN schat dat de wereld in het huidige tempo vanaf 2030 te maken zal krijgen met een wereldwijd watertekort van 40 procent.

Daarnaast zal de mondiale voedselproductie tegen 2050 met 50 procent moeten stijgen om de wereldbevolking -die dan bijna 10 miljard mensen zal tellen- te voeden. Het behoud van de bodem- en watervoorraden zal de komende decennia dan ook een groot probleem zijn.

De kringloopeconomie gebruiken om land duurzaam te beheren

Veolia ontwikkelt een reeks oplossingen voor het behoud van landbouwgrond.
De groep produceert meststoffen die een alternatief vormen voor "alle chemische" producten en maakt daarbij gebruik van organisch afval (regio Arras in Frankrijk) en zuiveringsslib (Milwaukee, VS). In Duitsland recupereert en hergebruikt de Groep fosfor uit huishoudelijk en industrieel afvalwater. In Frankrijk werkt Veolia ondertussen samen met INRA (het Franse nationale instituut voor landbouwonderzoek) aan de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma naar de nutriënten die aanwezig zijn in organisch afval. Het is de bedoeling de milieueffecten van deze meststoffen te vergelijken met die van meer bekende meststoffen, zoals minerale meststoffen en koeienmest.

Veolia recyclet afvalwater en gebruikt het voor irrigatie en bewatering om waterbronnen te sparen. In Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld, daar recycleert Veolia dagelijks 300.000m3 afvalwater voor de lokale landbouw. In Tarbes in het zuidwesten van Frankrijk loopt een proef waarbij afvalwater wordt hergebruikt voor de teelt van maïs en gerst.

De groep heeft ook een zeer innovatief onderzoekspartnerschap gesloten met FNSEA (Nationale Federatie van Landbouwvakbonden) dat zich concentreert op "slim hergebruik" van afvalwater: het idee is om water her te gebruiken en tegelijkertijd een op maat gemaakte behandelingsmethode te ontwikkelen om de voedingsstoffen die het bevat (stikstof, fosfor en kalium) te behouden.

Lees meer:
> Veolia biedt oplossingen tegen plastic in oceanen
> Werelmilieudag 2018