Wereld Bodem Dag: Veolia neemt actie op beschikbaarheid en kwaliteit

In 2014 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op verzoek van de FAO 5 december officieel aangewezen als Wereldbodemdag. Dit jaar is het thema bodemerosie en wordt ondersteund door de campagne "Stop Soil Erosion, Save our Future". Het doel is niet alleen om meer zichtbaarheid te geven aan het probleem en het bewustzijn over bodembescherming te vergroten, maar ook om regeringen aan te moedigen om actie te ondernemen. Ter gelegenheid van het evenement kijkt Veolia naar haar oplossingen voor bodemsanering en -behoud. 

Een uitdagende bevinding....

De bodem kan in slechts enkele minuten worden afgebroken, maar regeneratie kan tienduizenden jaren duren. Volgens de FAO "kan het tot 1000 jaar duren om 2 tot 3 cm grond te produceren" en "is ongeveer 33% van de bodem in de wereld aangetast". Niet altijd staat de bodem in het middelpunt van de belangstelling, maar toch is hij een van de pijlers en speelt hij een strategische rol op verschillende gebieden: voeding, behoud van de biodiversiteit, opwarming van de aarde, de waterkringloop, enz. Wat ligt dan aan de basis van hun kwetsbaarheid en degradatie? 
Erosie en klimaatverandering in combinatie met menselijke activiteiten (industrialisatie, landbouw, enz.) zijn van invloed op de bodemkwaliteit, samen met de bevolkingsgroei en de aanzienlijke verstedelijking - de VN voorspellen dat twee op de drie mensen in 2050 in steden zullen wonen. Er zijn een aantal gevolgen: een sterke vraag naar gebouwen, minder beschikbare grond voor de landbouw, beschikbaarheid van de bodem en bodemverontreiniging (door zware metalen, koolwaterstoffen, enz.). En toch hebben we nog nooit eerder zoveel gezond land en grond nodig gehad. 

...maar een verscheidenheid aan oplossingen...

De situatie is echter voor verbetering vatbaar. Zo kunnen grote verlaten industrieterreinen onbruikbaar zijn door de huidige toestand als gevolg van zware gebouwen en apparatuur die vaak gepaard gaan met vervuiling. Herstel en sanering biedt een tweede leven en de mogelijkheid van nieuwe stadsontwikkelingsprojecten (bouw van nieuwe industrieën, bouwterreinen, stadslandbouw, enz.). Deze oplossing beschermt de landbouwgrond tegen stedelijke constructies, "maakt iets nieuws van oud" door geen ruimte te verspillen en herwint materialen van de site (beton, schroot, hout, enz.). 
 

Veolia ontwikkelt ook oplossingen voor de stadslandbouw die de groeiende stadsbevolking voeden en beter gebruik maken van de bestaande ruimte. Sommige onbezette gebieden (daken, terrassen, enz.) en braakliggende industrieterreinen worden gebruikt of hersteld voor met name de productie van groenten, fruit en vee in en rond steden.

"Stedelijke landbouw: een andere manier om steden te voeden" - De nieuwe publicatie van het Veolia Instituut (Engels).