Weer CA+ certificering voor Veolia

Voor veel bedrijven is de vernietiging en recycling van materialen niet vanzelfsprekend. Het gaat daarbij vooral om vertrouwelijk materiaal, dat niet in verkeerde handen mag komen. Om te waarborgen dat materialen echt in een beschermde omgeving vernietigd worden, is er het CA+ keurmerk. Veolia Papierrecycling heeft al sinds 2004 dit certificaat behaald.

De Certificeringsregeling voor archief- en datavernietiging (CA+) is in 2004 door de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) opgesteld.

CA+ is hét keurmerk in Nederland voor Archief-, Data- en Productvernietiging en bevat objectieve normen en procedures om de vertrouwelijkheid van het te vernietigen materiaal en de veiligheid van de procedures te waarborgen. CA+  waarborgt tevens een adequaat, efficiënt en gesloten vernietigingsproces. De certificeringsregeling CA+ sluit aan op erkende normeringen voor archiefvernietiging, zoals de Duitse DIN Norm 66399. Je kunt er dus op vertrouwen dat bij ondernemingen met het CA+ certificaat de vernietiging van materiaal in veilige handen is.

Vrachtwagen om papier mee op te halen

OPK Erkenning

OPK logo

Tegelijk met de CA+ audit heeft Kiwa Nederland Veolia Papierrecycling ook geaudit voor de Erkenningsregeling OPK. Dit is een praktische en branchespecifieke certificeringsregeling, waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd. 
Het OPK certificaat biedt klanten van gecertificeerde ondernemingen zekerheid dat deze ondernemingen voldoen aan alle wettelijke eisen en bepalingen die relevant zijn voor het voeren van een oudpapieronderneming en hebben alle noodzakelijke vergunningen en inschrijvingen. Ook voor deze toets is Veolia met glans geslaagd!

CA+ certificaat

Met het behalen van het CA+ certificaat is Veolia tot 1 juli 2026 gecertificeerd. En dat betekent dat we in staat zijn om papieren archieven en datadragers, zoals telefoons, harde schijven e.d. afgesloten vrachtauto’s op te halen en op onze beveiligde locatie te vernietigen. Daarbij laten we geen grondstoffen verloren gaan en zorgen we dat het vernietigde materiaal zo veel mogelijk gerecycled wordt. Zo wordt de impact van uw opslagmiddelen op het milieu geminimaliseerd.

rontgenfoto hand

Zorg- en Retailsector

Voor zorginstellingen kan Veolia Papierrecycling, naast de traditionele archiefvernietiging van papier en datadragers, ook de vertrouwelijke vernietiging van medische data, zoals röntgenfoto's, uit handen nemen. Voor retailbedrijven in de voedingssector is ook vertrouwelijke vernietiging van organisch (bijv. voedingsmiddelen) afval geen probleem. Hiervoor wordt samengewerkt met Recyfood, ook onderdeel van Veolia Nederland, dat hierin gespecialiseerd is. Ook hier wordt maximaal ingezet op het hergebruik van het organisch afval en de verpakkingen.

Met de vernieuwing van onze CA+ certificering en de recycling van de aangeboden materialen draagt Veolia Papierrecycling ook de komende jaren weer op een vertrouwelijke manier bij aan de duurzaamheidsdoelstelling van haar klanten.

Controlekamer Veolia papier Utrecht
Bunker Veolia papier Utrecht