Veolia viert 170 jaar innovatie

Veolia 170 jaar
Met trots viert Veolia in december haar 170-jarig bestaan. Een jubileum dat wordt gekenmerkt door een pioniersgeest en een niet-aflatende inzet voor het behoud van het milieu.
 
Ontstaan in het hart van de eerste industriële revolutie, op 14 december 1853, onder de naam Compagnie Générale des Eaux, heeft Veolia een spannend avontuur opgebouwd in dienst van het milieu. 170 jaar later blijft de Groep innoveren en vorm geven aan de wereld van morgen, een wereld die werkt aan ecologische transformatie. Laten we doorgaan op deze weg en het onmogelijke mogelijk blijven maken.
Logo 170 jaar Veolia

Van Compagnie Générale des Eaux naar Veolia: een evolutieproces

Veolia werd in 1853 opgericht in Frankrijk en schreef geschiedenis door water naar het hart van steden te brengen, cholera uit te roeien en de levensverwachting te verhogen. In de loop der tijden heeft het bedrijf zich uitgebreid naar afvalbeheer en energieproductie, terwijl het in de voorhoede van de sociale vooruitgang bleef. 

Geleid door een pioniersgeest zet Veolia zich voortdurend in voor menselijke vooruitgang. Vandaag de dag kent het bedrijf een vergelijkbare reeks rechten toe aan zijn teams over de hele wereld en bereidt het zich voor om de grote uitdagingen aan te gaan waar de mensheid voor staat, zoals het decarboniseren, zuiveren en herstellen van de wereld, om de ecologische transformatie te leiden.

Mensen centraal stellen bij ecologische transformatie

De geschiedenis van Veolia is in de loop der tijd verweven door tien generaties ondernemers, mannen en vrouwen die werkelijk visionaire teams vormden. Deze teams hebben nieuwe activiteiten ontwikkeld door voort te bouwen op de bestaande, als pioniers die avant-gardistische oplossingen hebben bedacht. Deze oplossingen zijn voortgekomen uit de observatie van veranderende behoeften, vaak aangewakkerd door crises zoals de epidemieën van de 19e eeuw, geopolitieke spanningen of energie gerelateerde uitdagingen.

Veolia, dat een onbetwiste wereldspeler is geworden op het gebied van ecologische transformatie, heeft haar betrokkenheid bij lokale gemeenschappen nooit uit het oog verloren. De Groep besteedt bijzondere aandacht aan de uitdagingen van haar klanten met een lokale, case-by-case benadering. Vertrouwen, menselijkheid en de sociale aspecten staan centraal in de relaties, zowel met de medewerkers als met de betrokken gemeenschappen.

Op het kruispunt van haar drie oorspronkelijke activiteiten - water, afvalbeheer en energie - heeft Veolia een omgevingsconcept ontwikkeld dat begint bij het gebied. Wij zijn het tegenovergestelde van een gedeterritorialiseerd bedrijf dat waarde zou onttrekken aan de gebieden waar het actief is: wij brengen hen de beste wereldwijde expertise om lokaal waarde te creëren en stellen hen in staat om de uitdagingen, die specifiek voor hen zijn,  te overwinnen.
Estelle Brachlianoff, Chief Executive Officer of Veolia

 

Water, afval, energie: De fundamentele pijlers

Water 

Water, de oorsprong van Veolia, was cruciaal bij de aanleg van het waternetwerk in Frankrijk. Sinds haar oprichting heeft het bedrijf haar werkterrein uitgebreid met afvalwaterbehandeling, bescherming van hulpbronnen en recycling van afvalwater. 

Vandaag de dag, geconfronteerd met de uitdagingen van klimaatverandering, bewandelt Veolia nieuwe wegen om duurzaam beheer van deze vitale bron te garanderen.

Afvalbeheer

Veolia biedt complete oplossingen, van inzameling tot energieterugwinning. Veolia gebruikt geavanceerde technologieën om afval te verwerken en stimuleert recycling, hergebruik en terugwinning van materialen. 

De Groep zet zich in voor het ontwerpen van innovatieve oplossingen om afvalproductie aan de bron te verminderen en moedigt het recyclen van materialen aan, waardoor duurzaamheid gedurende de hele levenscyclus van het product wordt bevorderd.

Energie

Veolia onderscheidt zich door haar inspanningen om energie-efficiëntie te verbeteren, hernieuwbare energie te promoten en de ontwikkeling van warmte-kracht oplossingen. 

Het bedrijf is betrokken bij de distributie van energie, de verwerking van energieafval en bevordert de overgang naar duurzamere energiemodellen. Door zich te richten op efficiëntie, de productie van hernieuwbare energie en geïntegreerd grondstoffenbeheer draagt Veolia actief bij aan de wereldwijde energietransitie naar een groenere economie.

Innoveren in tegenspoed

De geschiedenis van Veolia wordt gekenmerkt door gebeurtenissen, crises en uitdagingen die als katalysator voor innovatie hebben gewerkt. Van de cholera-epidemieën in de 19e eeuw tot hedendaagse droogtes, tyfusepidemieën en geopolitieke spanningen, elke crisis was een kans om te innoveren. De mislukkingen die inherent zijn aan elk innovatieproces hebben vaak de weg vrijgemaakt voor nieuwe vooruitgang, een bewijs van Veolia's veerkracht en vastberadenheid.

Innovatie is onlosmakelijk verbonden met de activiteiten en visie van de Groep. Veolia integreert geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie en automatisering om haar diensten te optimaliseren. Veolia stimuleert ook innovatie door middel van partnerschappen en samenwerkingsverbanden met externe partijen, waardoor het beter in staat is om complexe uitdagingen op het gebied van resource management aan te pakken. Deze wereldwijde aanpak positioneert de Groep als een belangrijke speler in de ontwikkeling van duurzame en innovatieve oplossingen voor de hedendaagse milieu-uitdagingen.

Een lokale visie gecombineerd met een wereldwijde impact

Veolia onderscheidt zich door haar benadering van het milieu, die is geworteld in lokale gemeenschappen. De Groep brengt 's werelds beste expertise lokaal in, creëert waarde en helpt gemeenschappen hun specifieke uitdagingen aan te gaan. Deze multilokale aanpak is verankerd sinds de oprichting van de Groep. Vandaag de dag profiteren alle regio's van de expertise van Veolia en worden ze op hun beurt innovatielaboratoria voor een ecosysteem van oplossingen. Estelle Brachlianoff, Chief Executive Officer van Veolia, belichaamt deze visie. Onder haar leiding ontwikkelt Veolia zich tot een belangrijke speler in de ecologische transformatie.

Een chronologie van innovatie

De geschiedenis van Veolia ontvouwt zich als een chronologisch fresco, onderbroken door belangrijke gebeurtenissen:

1853: Oprichting van de Compagnie Générale des Eaux bij besluit van Napoleon III.

1880: Eerste internationale expansie in Venetië, gevolgd door Constantinopel en Porto.

1937: Léon Dewailly richt Chauffage Service op, gespecialiseerd in verwarming en klimaatregeling.

1964: Franse kaderwet voor water, die het concept "de vervuiler betaalt" invoert.

1973: Oprichting van Sarp Industries voor de verwerking van gevaarlijk afval.

2002: Versnelde internationale expansie, met projecten in Namibië, het Midden-Oosten en China.

2022: Overname van de belangrijkste internationale activiteiten van Suez en initiatieven om de droogte in Frankrijk aan te pakken.

2023: Bouw van de eerste batterijrecyclingfabriek in Moselle en het contract voor de exploitatie van een ontziltingsinstallatie in Abu Dhabi.
Logo 170 jaar Veolia

De 170e verjaardag van Veolia is niet alleen een viering van de geschiedenis van het bedrijf, maar ook van de continue inzet voor innovatie en het behoud van het milieu. Veolia heeft zich ontwikkeld, grenzen verlegd en de weg vrijgemaakt voor een duurzamere toekomst. Voortbouwend op haar verleden is het bedrijf klaar om vorm te geven aan een duurzame en begeerlijke toekomst.

 

 

Logo site 170 jaar Veolia

 

Neem een duik in het hart van de historie van Veolia: 

https://www.pionniers.veolia.com/ 

Luister alle podcasts gelinkt aan het 170 jarig bestaan van Veolia hier:

https://www.pionniers.veolia.com/les-podcasts/  

 

Let op: dit betreft Franstalige content.