Veolia en partners tekenen Letter of Intent voor ontwikkeling groene waterstof installatie

Veolia heeft recent een "Letter of Intent" getekend samen met 9 andere partners voor de ontwikkeling van een groene waterstof Power to Power installatie op Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Deze Power to Power installatie is ontworpen om duurzame opgewekte elektriciteit (wind en zon) om te zetten in waterstof en de waterstof op te slaan in tanks.
IPKW: Oud industrieterrein wordt eco-industrial park

Veolia heeft recent een "Letter of Intent" getekend samen met 9 andere partners voor de ontwikkeling van een groene waterstof Power to Power installatie op Industriepark de Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Deze Power to Power installatie is ontworpen om duurzame opgewekte elektriciteit (wind en zon) om te zetten in waterstof en de waterstof op te slaan in tanks. De opgeslagen waterstof wordt vervolgens op een ander moment ingezet om elektriciteit en warmte op te wekken. De installatie kan onder andere zorgen voor stabiliteit op een elektriciteitsnet en maakt het mogelijk om duurzaam opgewekte energie op elk willekeurig moment in te zetten.
Het is voor Veolia een belangrijk strategisch project wat aansluit bij haar ambities en dienstverlening op het gebied van Energietransitie.

Afgelopen vrijdag heeft het consortium de Letter of Intent overhandigd aan de wethouders Jan van Dellen en Cathelijne Bouwkamp van de Gemeente Arnhem en aan gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland.

Veolia is eigenaar van de energiecentrale, utilities voorzieningen en de bijbehorende distributienetwerken op het Industriepark de Kleefse Waard.