Veolia pakt wereldwijde sociale ongelijkheid aan met Veolia Cares!

Banner Veolia Cares

Vandaag introduceert Veolia het wereldwijde Veolia Cares programma. Want op bepaalde cruciale momenten in het leven hebben we allemaal een beetje hulp, bescherming en steun nodig. Dit programma garandeert elke medewerker van Veolia ouderschapsverlof, ziektekostenverzekering en overlijdensdekking, steun voor mantelzorgers en een dag om vrijwilligerswerk te doen. Ongeacht waar ter wereld je bij ons werkt!

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste resources en onze toekomst. Zij zijn de reden dat we de afgelopen jaren er zo snel in geslaagd zijn om wereldwijd koploper te worden in de ecologische transformatie. In de komende jaren zullen de uitdagingen van ecologische transformatie alleen maar groter worden. Alleen door de kracht, solidariteit en inclusiviteit van ons team zullen we er in slagen om deze uitdagingen aan te gaan. Met Veolia Cares kunnen alle medewerkers van Veolia rekenen op een gemeenschappelijke basis van employee benefits, waar ook ter wereld, zelfs als er in hun eigen land geen wettelijke voorzieningen zijn.

Veolia Mederwerker

Inhoud Veolia Cares

Het programma, dat op sommige punten zelfs een uitgebreidere dekking biedt dan het Nederlandse wettelijke minimum aan secundaire arbeidsvoorwaarden, verzekert elke Veolia medewerker van vijf belangrijke voorzieningen op cruciale momenten in het leven.

 1. Ouderschaps verlof;
  - Zwangerschapsverlof voor moederschap of verzorger => 10 weken tegen 100% van het basissalaris
  - Partnerverlof voor vader of tweede verzorger => 1 week tegen 100% van het basissalaris
  - Adoptieverlof => gelijk aan ouderschap & co-ouderschap
  Dit geldt ook voor partnerschappen tussen personen van hetzelfde geslacht.
 2. Uitkering bij overlijden;
  Ongeacht de oorzaak van het overlijden ontvangt de directe familie een uitkering van 6 maandsalarissen bij overlijden.
 3. Ziektekostenverzekering;
  Alle werknemers moeten toegang hebben tot medische en ziekenhuiszorg. Wanneer de ziektekostenverzekering van de overheid onvoldoende basisdekking biedt of de wachttijden voor toegang tot zorg te lang worden geacht, kan een plan voor ziektekostenverzekering worden geïmplementeerd.
 4. Ondersteuning voor mantelzorg;
  Alle werknemers die zich in een situatie van mantelzorger bevinden, d.w.z. hulp verlenen aan een naast familielid in een situatie van afhankelijkheid of ernstige ziekte, moeten de mogelijkheid krijgen om:
  - Onbetaald verlof op te nemen als ze dringend voor hun ernstig zieke familieleden moeten zorgen
  - Verworven verlofrechten te combineren 
  - Collega's aan te moedigen hun verlof af te staan
  - Zo flexibel mogelijk om te gaan met hun werktijden.
 5. Vrijwilligersdag;
  Veolia zet zich in om de betrokkenheid van haar werknemers bij goede doelen/organisaties aan te moedigen en hen een werkdag vrij te geven om een bijdrage te leveren aan deze organisaties.
  Omdat dit ook een gelegenheid is voor een collectieve actie en om de teams dichter bij elkaar te brengen, kunnen Veolia bedrijven ook zelf evenementen organiseren of aan evenementen deelnemen en zo werknemers de mogelijkheid bieden om vrijwilligerswerk te doen.

We zijn ervan overtuigd dat Veolia Cares bijdraagt aan het persoonlijke en professionele welzijn van onze medewerkers wereldwijd. Het is één van de sleutels tot blijvende betrokkenheid. Dit programma is voor Veolia essentieel om geografische sociale ongelijkheid aan te pakken en diversiteit te ondersteunen. Het programma sluit daarmee 100% bij ons doel; de vooruitgang van de mens en het milieu!

Medewerkers bij een vuilnisauto in Zuid-Amerka