Unilever en Veolia tekenen een samenwerkingsovereenkomst voor duurzame verpakkingen

Dit driejarig partnerschap zal de infrastructuur voor afvalinzameling en -recycling verbeteren om een circulaire economie voor kunststofafval te helpen creëren.

Bij het bereiken van deze belangrijke overeenkomst erkennen Unilever en Veolia dat het probleem van plastic afval een gedeelde verantwoordelijkheid is die een doortastend optreden in de gehele waardeketen vereist om de inzamelings- en herverwerkingsinfrastructuur te ontwikkelen en uit te breiden, iets wat cruciaal is voor de overgang naar een circulaire economie. Veolia zal met Unilever samenwerken om oplossingen voor het inzamelen van gebruikte verpakkingen te implementeren, recyclingcapaciteit toe te voegen en nieuwe processen en bedrijfsmodellen te ontwikkelen.
 

Marc Engel, Chief Supply Chain Officer bij Unilever, vertelde: “De omvang van het plastic-afvalprobleem wordt steeds groter in plaats van kleiner, naar verwachting zal de productie van plastic in de komende twee decennia verdubbelen. We moeten met zijn allen nog veel meer doen om dit cruciale probleem aan te pakken en we hopen dat door de samenwerking met Veolia, een wereldleider in afvalbeheer, we zinvolle stappen kunnen zetten in de richting van een circulaire economie.”

Laurent Auguste, Senior Executive Vice-President van Veolia voor Development, Innovation and Markets, lichtte dit toe: “Er bestaat een onmiskenbare behoefte om de huidige manier waarop er met plastic verpakkingen aan het einde van hun levenscyclus wordt omgegaan, te transformeren om hun ecologische voetafdruk aanzienlijk te verminderen. Dit vergt een nieuwe vorm van samenwerking tussen alle deelnemers aan de waardeketen. Met dit wereldwijde partnerschap bundelen Veolia en Unilever hun krachten in verschillende regio's over de hele wereld en nemen zij, van inzameling tot recycling, een leidende rol op zich om een verantwoorde en duurzame toekomst voor verpakkingen te herdefiniëren".

Meer :

Volgens de Ellen MacArthur Foundation, wordt slechts 14% van de wereldwijd gebruikte plastic verpakkingen na gebruik ingezameld voor recycling, waarbij 40% op een stortplaats terechtkomt en een derde in kwetsbare ecosystemen.

Veolia resourcing the world

Press release: Unilever and Veolia, 24th October, 2018