Stockholm World Water Week 2019: Veolia, leverancier van oplossingen voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

Stockholm World Water Week 2019: Veolia, leverancier van oplossingen voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

In Stockholm eindigt de Wereldwaterweek (25-30 augustus 2019) na vijf dagen debatteren en uitwisselen over het thema "Water voor de samenleving - met inbegrip van iedereen": gebrek aan schoon water, goede toiletten, vervuiling, droogte en extreme weersomstandigheden.... Regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om meer inclusieve samenlevingen op te bouwen, waarmee toegang tot een toereikende hoeveelheid schoon water wordt verschaft. Dit ligt aan de basis van de veiligheid van mens en milieu en is essentieel voor de welvaart. Water is de sleutel tot het bereiken van de doelstellingen van de agenda voor duurzame ontwikkeling (SDG's) voor 2030. Veolia, dat deelnam aan de discussies, presenteerde verschillende beproefde oplossingen voor toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

WASH ("Water, Sanitatie en Hygiëne"): een polycentrische aanpak om iedereen toegang tot water te geven.

De staten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot water en sanitaire voorzieningen, met name door hun besluiten over waterprijsstelling en solidariteit. Maar zij delegeren de uitvoering steeds meer aan lokale ambtenaren die afhankelijk zijn van verschillende politieke en economische actoren: uiteindelijk evolueert het beheer van de hulpbronnen naar een "polycentrische" aanpak. Veolia ondersteunt gemeenschappen in deze aanpak, of het nu gaat om India, Bangladesh, Marokko, Ecuador of Frankrijk.

 

Sanitatie voor iedereen door middel van de circulaire economie

Veolia ontwikkelt circulaire economische oplossingen. Dit is het geval in de sloppenwijk van Nairobi in Kenia, waar een miljoen mensen wonen. In het kader van haar partnerschap met de Toilet Board Coalition heeft de Groep start-ups geïdentificeerd die in staat zijn om grootschalige oplossingen voor toegang tot sanitaire voorzieningen te implementeren. Een daarvan is gebaseerd op het kweken van vliegenlarven op afval. De larven worden teruggewonnen in de vorm van eiwitten die bestemd zijn voor gebruik in de veehouderij of als meststof door de lokale landbouw.

Het economische model voor deze saneringsoplossing is levensvatbaar. Het omvat de bouw van 25.000 toiletten en het verzamelen van afval in containers. Deze fase vereist financiering door middel van sociale obligaties die de sociale en gezondheidseffecten meten. Dit model kost 10 dollar per persoon per jaar, vergeleken met 50 dollar voor traditionele sanitaire voorzieningen. Investeerders zoals de Wereldbank en de Internationale Financieringsmaatschappij zouden gereserveerde middelen kunnen verstrekken aan de overheid van een land. Het project kan over 3 tot 5 jaar worden uitgerold.
MARC DELAYE
VEOLIA SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT, ONTWIKKELING, INNOVATIE & MARKTEN

Bescherming van water en de oceanen: wereldwijde oplossingen voor kunststofrecyclage

De wereld is zich nu bewust van de impact van plastic afval op de mariene ecosystemen. De ontwikkeling van de plastic kringloopeconomie op wereldschaal is een oplossing die de oceanen zal beschermen, maar die ook echte politieke vastberadenheid, economische stimulansen en betrokkenheid van de industrie vereist. Met name de "Alliance to End Plastic Waste", waarvan Veolia founding member is, mobiliseert multinationals die zich ertoe verbinden om de komende vijf jaar 1 miljard dollar te investeren in de strijd tegen plasticvervuiling. Het project "STOP" richt zich bijvoorbeeld op nul plastic afval in het milieu en creëert nieuwe lokale banen.

 

Zorgen voor toegang tot water voor de meest achtergestelde huishoudens

In Guayaquil (Ecuador) hebben Veolia en de stad het beheer van vrachtwagens die drinkwater leveren aan de 120.000 inwoners van de sloppenwijk Monte Sinai - die niet aangesloten is op het drinkwatersysteem - verbeterd.

In de eerste twee maanden van exploitatie werden meer en kortere ritten ingevoerd en werd het aantal dagelijkse leveringen per watertank met 75% verhoogd, met een lagere prijs en een betere service. De prijs van water is met 25% verlaagd van 1,00 dollar naar 0,75 dollar per 250 liter. De aankomsttijden van de tankwagens worden aangegeven op een mobiele app.
FRÉDÉRIC ZEKER
VEOLIA CEO IN ECUADOR

De regio Tanger (Marokko), met 575.000 inwoners in 2002, combineert een sterke bevolkingsgroei (+ 4,4% / jaar) met een beperkte toegang tot watervoorziening (slechts 72% van de bevolking). De wijken van de meest achtergestelde bevolkingsgroepen werden niet bediend. De stad heeft zich er dan ook toe verbonden de toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor alle inwoners uit te breiden.

Het sociale-verbindingsprogramma heeft het mogelijk gemaakt om in 2018 een toegangspercentage van meer dan 99% van de bevolking te bereiken. De betrokkenheid van lokale verkozenen maakt een dialoog met de burgers mogelijk, de operator beheert de prestaties en NGO's ondersteunen de nieuw aangesloten inwoners. Het project is erkend als onderdeel van het Nationaal Initiatief voor Menselijke Ontwikkeling van het Koninkrijk.
NAOUFAL SALAMA
CONTRACTUEEL EN JURIDISCH DIRECTEUR VAN VEOLIA IN MAROKKO

Sociaal en gemeenschapsondernemerschap: noodzakelijke ondersteuning 

In 2013 heeft Delhi (India) Veolia de ontwikkeling van de watervoorziening in Nangloi toevertrouwd, met een bevolking van één miljoen mensen, waarvan 30% in achterstandswijken woont. De ervaring leert dat de overstap naar kraanwater dat 24 uur per dag beschikbaar is, vraagt om sociale ondersteuning: Veolia lanceerde daarom "Pop Up India", een sociale incubator om spelers te selecteren die in staat zijn om nieuw aangesloten inwoners te ondersteunen. De geselecteerde incubator zet zijn diensten in voor 9.000 huishoudens in Nangloi en zal worden uitgebreid over de hele regio.

In Aguascalientes (Mexico) voorziet Veolia 280.000 inwoners van drinkwater, waarvan 80% in achtergestelde gebieden: in samenwerking met de vrouwenstichting "Tlanemani" heeft Veolia het sociale programma "Women Partners" gelanceerd, bedoeld om klanten met schulden te helpen. Het doel is om de klantenservice te verbeteren door de empowerment van vrouwen in de gemeenschappen te ondersteunen.

De vrouwen die in dienst zijn, bezoeken bewoners in hun buurt en bieden hen mogelijkheden om de betaling voor water te regelen. Een "sociaal verzekeringsplan" voor gebruikers met een hoge schuldenlast zal binnenkort kortingen bieden. Het gemeenschapsondernemerschap van de Women Partners ontwikkelt een inclusieve economische ontwikkeling van de waterdienst.
JORGE PERALES
VEOLIA ADJUNCT-VERKOOPDIRECTEUR IN MEXICO...